biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

17 listopada br. senatorowie komisji zdrowia rozpatrzyli projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem regulacji głosowało 8 senatorów. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem. W spotkaniu wzięli udział Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wraz z radcą prawnym Krzysztofem Baką, a także Marcin Wiśniewski reprezentujący Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA).

Procedowany projekt ustawy tworzy ramy prawne do prowadzenia przez farmaceutów usług z zakresu opieki farmaceutycznej na rzecz pacjentów. Jego celem jest również wykorzystanie dużego potencjału polskich aptek. Podczas posiedzenia komisji, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podziękowała za dotychczasowe prace nad projektem wyrażając nadzieję, że jego dalsze procedowanie umożliwi wykonywanie zawodu farmaceuty w sposób niezależny.

Źródło: https://www.nia.org.pl/2020/11/17/senacka-komisja-zdrowia-przyjela-projekt-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty/

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT