biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Filtr
 • Szanowni Państwo,

  W związku z uzyskaniem akredytacji na prowadzenie specjalizacji z Analityki farmaceutycznej przez Wydział Farmaceutyczny UJCM w Krakowie (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)), (rodz.7 a - Kształcenie podyplomowe farmaceutów), zachęcamy do składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji.

  Nabory przeprowadzane są, przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie za pośrednictwem systemu SMK dwa razy do roku.

  1. od 15 listopada do 15 grudnia (ogłoszenie wyników do 15 stycznia)
  2. od 30 kwietnia do 31 maja (ogłoszenie wyników do 30 czerwca)

  Wojewoda elektronicznie potwierdza zapisanie zgłoszonych we wniosku danych, a później wynik postępowania.

  Aby złożyć wniosek rekrutacyjny należy:

  1. Zapoznać się z ustawą (Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 27 listopada 2015r. poz.1991)) rozdz.7 a, oraz z programem specjalizacji (Program dla specjalizacji Analityka Farmaceutyczna)
  2. Zalogować się do systemu SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl/)
  3. Złożyć wymagane dokumenty (w systemie SMK) i potwierdzić podpisem elektronicznym.
  4. Po upływie określonego czasu (ustawa) system odpowiada zainteresowanemu o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  6. Należy potwierdzić wybór kierownika specjalizacji do SKP (Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM)
  7. Na stronie internetowej SKP, ogłoszone będą daty zajęć, w których przyjęte osoby, będą musiały uczestniczyć.

  Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresami:
  http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=doskonalenie_kadr_medycznych
  http://www.skp.cm-uj.krakow.pl/
  http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-farmaceutow/

  Z poważaniem,
  Małgorzata Rzeszutek-Sarama
  Studium Kształcenia Podyplomowego WF UJCM

 • http://oia.krakow.pl/storage/20171103_ekladka_s.png
  Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

  W załączeniu dokumenty zawierające wszelkie niezbędne informacje oraz wyjaśnienia związane ze zmianami w rozliczeniach, jakie w ZUS nastąpią po 1 stycznia 2018 r., czyli informacje o e-składce (pytania i odpowiedzi, komunikat oraz broszurę o e-składce).

  Link do strony ZUS – www.zus.pl/eskladka – gdzie pod tekstem o e-składce zamieszczone są również linki do elektronicznych szkoleń.

  Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

  Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

  Ważne!

  Informację o numerze swojego rachunku składkowego ZUS wysyła listem poleconym, na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Jeśli do końca tego roku nie otrzymamy listu albo zgubimy go, to możemy:

  – zgłosić się do placówki ZUS po duplikat wydruku

  – zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00) z prośbą o ponowne wysłanie listu

  – skorzystać z wyszukiwarki na stronie www.eskladka.pl

  Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
  mgr farm. Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT