biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  W KRAKOWIE

oraz

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ KRAKÓW

ogłaszają konkurs

„BIOMEDICAL SECURITY – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR A MULTIFACETED PROBLEM”

Temat konkursu obejmuje bardzo aktualne problemy medyczne, a także obawy społeczne związane z zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowia jednostek i całej populacji, w tym związane z odpowiednią dystrybucją i stosowaniem leków, produktów spożywczych, suplementów diety, produktów farmaceutycznych stosowanych w lecznictwie, interakcji leków oraz innymi problemami zdrowia publicznego, z jakimi spotykają się farmaceuci w codziennej pracy.

Wystąpienie w formie pięciominutowej prezentacji w języku angielskim należy przedstawić w dniu 28.06.2018 r. o godz. 11.00 na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, ul. Medyczna 9.

Zapraszamy farmaceutów z aptek otwartych i szpitalnych. Pięć przedstawionych najlepszych prezentacji zostanie nagrodzonych pokryciem opłaty zjazdowej na międzynarodową konferencję: 2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, która odbędzie się w Popradzie w dniach 21.09 – 23.09.2018 r.

SPONSOREM KONKURSU JEST OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT