biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) i utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 tej ustawy), powoduje obowiązek złożenia do Marszałka Województwa wniosku o wpis do w/w rejestru do dnia 24.07.2018 r.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich aptek.

Wszelkie informacje na temat rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami znajdą Państwo na stronie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1405584,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

Ponieważ urzędowe formularze wniosków o rejestracje nie zostały opublikowane, w chwili obecnej należy jedynie wypełnić formularz i oświadczenie o treści jak w załączeniu, przy czym należy wypełnić jedynie Dział I i dołączając oświadczenie, a z chwilą opublikowania nowego formularza rejestrowego trzeba będzie złożyć aktualizację wniosku z wypełnionym Działem XII.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT