biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 6 września br. zmarł prof. dr hab. Zbigniew Bela, dyrektor Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Profesora pamiętamy jako wspaniałego nauczyciela akademickiego, dydaktyka i historyka. Był wielkim przyjacielem naszego Samorządu i zawsze wspierał działania Okręgowej Izby Aptekarskiej. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Rakowickim, Sala Pożegnań.

Prezes i członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT