biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Przypominamy, że 30. kwietnia 2019 r. mija stan przejściowy, który został wprowadzony w związku z występującymi trudnościami z przekazywaniem przez podmioty raportujace do ZSMOPL numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Od 1. maja 2019 roku komunikaty bez numerów serii i daty ważności będą przez system odrzucane. 

Naczelna Izba Aptekarska:
ZSMOPL – okres przejściowy obowiązuje tylko do 30. kwietnia 2019

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT