biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!
Z okazji Dnia Farmaceuty chcielibyśmy życzyć Państwu dużo zdrowia i pomyślności, wytrwałości w codziennej pracy, a także satysfakcji z wykonywania tego jakże trudnego zawodu.

– Prezes oraz Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT