biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

[ Źródło: Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska ]

W dniu 1.05.2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących (w załączeniu).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek zapoznania osób prowadzących u podatnika ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach dotyczących prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami nieprzestrzegania tych obowiązków.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, osoba prowadząca u podatnika ewidencję będzie składała oświadczenie – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – o zapoznaniu się z ww. zasadami i konsekwencjami. Oświadczenie będzie składane podatnikowi przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez tę osobę. Jeden egzemplarz będzie dla podatnika, a drugi – dla osoby składającej oświadczenie. Nie ma wymogu przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego. 

W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, takie oświadczenie będzie musiało zostać złożone do 31 maja 2019 r. 

W załączniku do rozporządzenia przedstawiony jest wzór wspomnianego oświadczenia.

Pliki do pobrania

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT