biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie


„ONI GROBU NIE MAJĄ”

12 sierpnia 2019 r. w 75 rocznicę aresztowania i męczeńskiej śmierci małżeństwa Jadwigi i Zygmunta Karłowskich z AK oraz gen. Stanisława Rostworowskiego, dowódcy Okręgu Krakowskiego AK, w kościele św. Marka odbyła się uroczysta Msza Święta w ich intencji. Następnie pod tablicą poświęconą gen. Rostworowskiemu oddano hołd Bohaterom.

W uroczystości udział wzięła córka Jadwigi Karłowskiej, na ręce której Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec przekazał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany pośmiertnie Jadwidze i Zygmuntowi Karłowskim przez Prezydenta RP.

Magister farmacji Jadwiga z Koschów Karłowska ukończyła studia w Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 26 czerwca 1936 roku. Po odbyciu praktyki aptecznej w Warszawie rozpoczęła pracę w rodzinnej aptece „Pod Gwiazdą” na ul. Floriańskiej 15 w Krakowie. Była w niej kierowniczką i współwłaścicielką.

Apteka przy ul. Floriańskiej była od 1941 roku centralnym punktem zaopatrzenia sanitarnego Okręgu Krakowskiego AK. Małżeństwo Karłowskich prowadziło tajne szkolenia sanitariuszek, organizowali lekarstwa, opatrunki i sprzęt medyczny, a w piwnicy apteki ukrywano broń.

Działalność konspiracyjna w aptece była zorganizowana tak precyzyjnie, że nie doszło do jej wykrycia.

Powodem aresztowania, a następnie rozstrzelania małżeństwa Karłowskich było udzielenie przez nich kwatery gen. Rostworowskiemu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane przez gestapo o godz. 6 rano 11 sierpnia 1944 r. w mieszkaniu przy ul. św. Marka 8.

Zygmunt Karłowski i gen. Rostworowski jeszcze w tym samym dniu zostali zakatowani na śmierć podczas przesłuchań. Magister farmacji Jadwigę Karłowską przewieziono do obozu KL Płaszów, gdzie po serii przesłuchań rozstrzelano 11 września 1944 r. Miejsce jej pochówku nie jest znane. Karłowscy umierając osierocili dwójkę małych dzieci – 3 letnią Różę i kilkumiesięczną Elżbietę.

Jadwiga i Zygmunt Karłowscy przypłacili życiem swój patriotyzm. Ich bohaterska działalność związana jest z historią jednej z największych niegdyś aptek w Krakowie, jest ważna nie tylko jako część historii Polskiego Państwa Podziemnego, ale także jako piękna karta dziejów polskiego aptekarstwa.

Cześć ich pamięci.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT