biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Z ogromnym żalem i w poczuciu wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr farm. Krystyny Ratajskiej, wieloletniego pracownika apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wychowawcy wielu pokoleń aptekarzy, wielkiego pasjonata farmacji, człowieka o wielkiej kulturze osobistej, dobrego i życzliwego, którego darzyliśmy wielką sympatią i szacunkiem.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 17.10.2019 r. o godz. 13.40 w kaplicy na cmentarzu w Batowicach.
Pogrążone w smutku koleżanki i koledzy.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT