biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

UWAGA! IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu ODWOŁANE!

Z przykrością musimy Państwa poinformować, że z powodu ulewnych deszczy został zamknięty tor kajakowy, a zatem jesteśmy zmuszeni do odwołania mistrzostw i przeniesienia ich na 13-15 września 2019 r.

O szczegółach będziemy na bieżąco informować.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

[ Źródło: Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska ]

W dniu 1.05.2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących (w załączeniu).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek zapoznania osób prowadzących u podatnika ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z informacją o zasadach dotyczących prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami nieprzestrzegania tych obowiązków.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, osoba prowadząca u podatnika ewidencję będzie składała oświadczenie – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – o zapoznaniu się z ww. zasadami i konsekwencjami. Oświadczenie będzie składane podatnikowi przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez tę osobę. Jeden egzemplarz będzie dla podatnika, a drugi – dla osoby składającej oświadczenie. Nie ma wymogu przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego. 

W przypadku osób, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, takie oświadczenie będzie musiało zostać złożone do 31 maja 2019 r. 

W załączniku do rozporządzenia przedstawiony jest wzór wspomnianego oświadczenia.

Pliki do pobrania

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Rejon Wyborczy Kraków

obejmujący miasto Kraków oraz powiaty:

krakowski, chrzanowski, miechowski,

myślenicki, olkuski, proszowicki,

wadowicki, wielicki

 

 

W piśmie wysłanym  do Państwa w sprawie organizacji wyborów delegatów na zjazd OIA w Krakowie z dnia 06 maja 2019 r. w ostatnim wierszu pisma   wkradł się błąd drukarski.

w piśmie jest : prosimy o przybywanie od godz.14.30,

powinno być: prosimy o przybywanie od godz. 8.30.

Około godz. 14.30 przewidujemy zakończenie zebrania

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!
Z okazji Dnia Farmaceuty chcielibyśmy życzyć Państwu dużo zdrowia i pomyślności, wytrwałości w codziennej pracy, a także satysfakcji z wykonywania tego jakże trudnego zawodu.

– Prezes oraz Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT