biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie apteki z całej polski, do udziału w projekcie pilotażowym opieki farmaceutycznej "Bliżej pacjenta”. Jest to trzyetapowa interwencja farmaceuty w aptece, której efektem ma być zmniejszenie śmiertelności pacjentów z przyczyn nieprzyjmowanych (non-adherence) leków w migotaniu przedsionków. Projekt realizowany jest przez naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z naukowcami z I Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu oraz ekspertów z innych uczelni Medycznych. Metodologia badań została przygotowana przy współpracy z zespołem dra Regisa Vaillancourta ze Szpitala Dziecięcego w Ottawie, składającego się z czterech najlepszych farmaceutów klinicznych z Kanady. W projekcie weźmie udział blisko tysiąc aptek z całej Polski wybranych zgodnie z metodą stratyfikacji i randomizacji. 

(www.blizejpacjenta.pl ).

Jakie korzyści daje farmaceucie udział w projekcie?

 • wynagrodzenie dla farmaceutów, którzy konsekwentnie ukończą projekt zgodnie z procedurą badania
 • prestiżowy certyfikat międzynarodowy za udział w projekcie
 • wpisanie twojego imienia i nazwiska na sprawozdaniu dla naczelnej izby aptekarskiej, które będzie złożone przez nasz zespół na ręce Ministra Zdrowia
 • bezpłatny trening raportowania działań niepożądanych
 • otrzymanie bezpłatnego szkolnie na punkty twarde przygotowującego do projektu
 • darmowa aplikacja mobilna Lekolepki dla waszych pacjentów
 • darmowy system Dokumentacji Medycznej Pacjenta (DMP)
 • darmowy system do prowadzenia opieki farmaceutycznej EM-PMR (web)
 • darmowy system do wsparcia komunikacji z pacjentem OPFARMSoftNova
 • zestaw piktogramów farmaceutycznych Lekolepki na czas trwania badania (Lekolepki to zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Wyborów Medycznych (URPL) wyrób medyczny klasy I)
 • praca przy projekcie badawczym, posiadającym zgodę Komisji Bioetycznej oraz organów regulacyjnych,
 • wsparcie techniczne (8-16 codziennie)

 

W celu przystąpienia do projektu Bliżej Pacjenta proszę przestrzegać następującej procedury:

 1. Wejdź na stronę www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl , zarejestruj się.
 2. Następnie wydrukuj plik pdf z umową wzięcia udziału w projekcie Bliżej Pacjenta

(Uwaga! Apteka może uczestniczyć we wszystkich projektach opieki farmaceutycznej jednocześnie).

 1. Podpisaną umowę, wyślij na adres:

 

Dr Piotr Merks

Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy

Wydział Farmaceutyczny

Katedra Technologii Postaci Leku

ul. dr. A. Jurasza 2

85-089 Bydgoszcz

 

Uwaga!

 • Wszystkie projekty są oferowane bezpłatnie dla aptek, które zechcą w nich uczestniczyć.
 • Aptekom przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie usługi Bliżej Pacjenta.

 

Apteka, która chce zostać zakontraktowana do prowadzenia usługi Bliżej Pacjenta musi spełniać następujące wymagania prawne:

 1. mieć zezwolenie na prowadzenie działalności
 2. podać wymagane dane na temat działalności
 3. zalogować się na stronie www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl o postępować zgodnie z procedurą
 4. zarekomendować lub wytypować farmaceutę/ów do projektu
 5. wydrukować kontrakt z swojego panelu, a następnie podpisać, załączyć skan i wysłać pocztą oryginał
 6. apteka i farmaceuta muszą mieć podpisany kontrakt z zespołem badawczym
 7. farmaceuta musi uzyskać certyfikowane uprawnienia do prowadzenia usługi po zdaniu testu on-line lub szkolenia face-to-face prowadzonego na uniwersytetach lub przez izby aptekarskie
 8. natychmiast po podpisaniu kontraktu przesłać lub załączyć w panelu do zespołu kopię [wymienionego w punkcie 6] certyfikatu otrzymanego w porozumieniu uniwersytetem lub z izbą aptekarską
 9. zdać test z raportowania działań niepożądanych, podpisać wymagane dokumenty i zachować je w swoim panelu oraz wysłać na wskazany adres pocztą
 10. po zakończeniu kwalifikacji, zostanie przesłany do apteki zestaw startowy
 11. wykonywać określone czynności zgodnie ze szkoleniem i procedurą, podczas gdy system komputerowy wyświetli odpowiedni komunikat przy zeskanowanym leku

 

W każdej chwili możesz się skontaktować z zespołem badawczym pisząc na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z wyrazami szacunku,

Dr n. farm. Piotr Merks

Adiunkt, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie – relacja

Kraków, 30 marca 2019 r.

W sobotę  30 marca 2019 r. odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, ostatni w VII kadencji.
Zjazd, któremu Przewodniczył dr n. farm. Przemysław Szybka, rozpoczął się od obrad plenarnych.
Po wyborze Komisji Zjazdowych i ich ukonstytuowaniu się, sprawozdanie z działalności w roku 2018 wygłosiła Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, dr Barbara Jękot, a z realizacji budżetu za 2018 rok – Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Małgorzata Lelito.
Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, mgr farm. Wojciech Stępień. Na zakończenie, wobec braku zastrzeżeń do działalności ORA, zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, Zjazd przyjął sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także udzielił absolutorium organom izby.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część oficjalna, na którą przybyli: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego – mgr farm. Anna Włodarczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – mgr farm. Kazimierz Jura, Wojewódzki Małopolski Inspektor Farmaceutyczny – mgr farm. Józef Łoś,  Krajowy Konsultant ds. analityki farmaceutycznej i jednocześnie Prezes Oddziału Krakowskiego PTFarm – prof. dr hab. Włodzimierz Opoka oraz Wojewódzki Konsultant ds. farmacji aptecznej – mgr farm. Jerzy Jasiński.
Po powitaniu gości, Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot wręczyła osobom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz Okręgowej Izby Aptekarskiej statuetki „Laur aptekarski” oraz odznaki „Zasłużony dla Środowiska Aptekarskiego Małopolski”.
Spośród gości głos zabrali: Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, przedstawiając stan realizacji uchwał Krajowego Zjazdu; Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznego, który omówił najważniejsze sprawy, jakimi w ostatnim okresie zajmował się Inspektorat; Prezes Oddziału Krakowskiego PTFarm, który przedstawił, jak widziane są problemy aptekarzy z perspektywy pracownika Wydziału Farmaceutycznego.
Po wznowieniu obrad plenarnych, Skarbnik ORA mgr farm. Małgorzata Lelito przedstawiła  projekt budżetu i zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Aptekarskiej na 2019 r., który Zjazd przyjął jednogłośnie.
Na zakończenie jedna z delegatek zabrała głos w sprawie obecnie otwieranych aptek, kierując zapytanie zarówno do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jak i Prezesa Naczelnej i Okręgowej Rady Aptekarskiej: dlaczego, mimo obowiązującej ustawy AdA, takie sytuacje są możliwe. Wyczerpującej odpowiedzi udzielili wszyscy zapytani.

[ Galeria zdjęć Facebook ]

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT