biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 • 13 marca 2019 r. Nowy Sącz - Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
 • 14 marca 2019 r. Tarnów - Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A
 • 18 marca 2019 r. Kraków - Hotel „Sympozjum” Kraków, ul. Kobierzyńska 47
 • 19 marca 2019 r. Nowy Targ - Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Proponowany porządek obrad identyczny we wszystkich miejscach.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Kraków, dnia 20 lutego 2019 r.

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Szanowny Panie Profesorze,

W związku z otrzymaniem nominacji Profesora Nauk Farmaceutycznych, w imieniu własnym oraz Samorządu Aptekarskiego składam Panu Profesorowi serdeczne gratulacje oraz życzę dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju farmacji polskiej.

Z poważaniem,
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot


W załączeniu wiadomość z CSIOZ.

> > > > >

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję jaka wpłynęła dnia 04 02 2019 do Biura CSIOZ  chciałabym poinformować iż Fundacja KOWAL udostępniła na swojej stronie ścieżkę w jaki sposób należy zgłaszać i przekazywać dane aptek i hurtowni.

Poniżej link do Aktualności Fundacji KOWAL,  gdzie znajduje się informacja na jaki adres e-mail należy zgłaszać dane:

https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/certyfikacja-szczegolowe-kroki

Proszę o przekazanie danych na podany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będą zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Obowiązek raportowy obejmie apteki i punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej i apteki szpitalne, hurtownie farmaceutyczne oraz tzw. podmioty odpowiedzialne, czyli przedsiębiorców, którzy wnioskują lub uzyskali pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi zbiera i przetwarza dane o obrocie produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Za pomocą usług elektronicznych do ZSMOPL, oprócz raportów z informacjami o obrocie, zgłaszane będą również braki produktów oraz plany dostaw. Apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty odpowiedzialne, aby mogły przekazywać dane (komunikaty), muszą zintegrować swoje lokalne systemy informatyczne z systemem ZSMOPL.

Cyfryzacja tego obszaru ochrony zdrowia ma kluczowe znaczenie. Na podstawie wiarygodnych i aktualnych danych na temat obrotu produktami leczniczymi instytucje takie jak Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa, a tym samym dbać o dobro pacjentów.

„ZSMOPL jest narzędziem, dzięki któremu odpowiednie instytucje w trosce o dobro pacjenta będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa. Po e-recepcie jest to kolejny system informatyczny wdrażany przez CSIOZ, który wpisuje się w proces cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Obowiązek raportowania do ZSMOPL obejmuje ok. 17 tys. podmiotów” – mówi Bartłomiej Wnuk, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Jak podłączyć się do ZSMOPL?

Aby podłączyć się do ZSMOPL potrzebne będą:

 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany (PZ)
 2. Konto na Platformie P2
 3. Konto podmiotu raportującego w ZSMOPL
 4. Certyfikat niekwalifikowany

Wystarczy 5 prostych kroków.

 1. Załóż konto na platformie P2 na stronie csioz.gov.pl.
 2. Złóż wniosek o rejestrację konta w ZSMOPL na stronie ezdrowie.gov.pl
 3. Podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 4. Zaczekaj na akceptację wniosku.
 5. Zaimportuj do ZSMOPL certyfikat niekwalifikowany służący uwierzytelnieniu komunikatów.

Aby pobrać wskazówki (infografikę) w formacie PDF kliknij tutaj

Sprawdź, czy obowiązek wysyłania raportów do ZSMOPL dotyczy Twojej działalności – aby pobrać informator PDF kliknij tutaj

Jeśli masz pytania zadzwoń pod numer: 19 457 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) lub wyślij e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[ Źródło: Naczelna Izba Aptekarska ]

Szanowne koleżanki i koledzy!
Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie ma możliwość złożenia do Naczelnej Rady Aptekarskiej wniosków w sprawie nadania zasłużonym farmaceutom wyróżnień samorządowych i państwowych.
Uprzejmie proszę o zgłaszanie do Kapituły wniosków o nadanie odznaczeń:
• odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" nadawana przez Ministra Zdrowia;
• krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP,

oraz wniosków o przyznanie odznaczeń samorządu aptekarskiego:

     - Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego

     - Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego,

     - Mecenas Samorządu Aptekarskiego,
Proszę o zgłaszanie kandydatur wraz uzasadnienia wniosku w tym:

Uczelnia, rok ukończenia

data rozpoczęcia pracy (uzyskanie prawa wykonywania zawodu)
posiadane specjalizacje, tytuły naukowe, dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty, wyjazdy na staże zagraniczne itp
krótki przebieg pracy ( wymienić gdzie?)
przeszły i obecny status jako aptekarza ( właściciel, kierownik, pracownik- stanowisko)
czy miał(a) pod opieką stażystów, praktykantów
praca na rzecz Izby Aptekarskiej :kiedy był(a) delegatem na zjazdy Aptekarzy ( okręgowe, krajowe)
pełnione funkcje w Izbie Aptekarskiej ( jakie? )
inne formy aktywności: udział w pracach PTFarm lub innych towarzystwach lub stowarzyszeniach naukowych ( tym publikacje, prowadzenie szkoleń, warsztatów

inne pełnione funkcje:

inne informacje np zainteresowania, pasje pozazawodowe (w kontekście, że aptekarz i rozsławia nasze dobre imię na innych polach)

W przypadku odznaczeń resortowych i państwowych należy podać dane wymienione we wniosku wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu  należy wymienić konkretne działania osoby na rzecz środowiska aptekarskiego i społeczności.
Do wszystkich wniosków bardzo proszę dołączyć „Oświadczenie o niekaralności" osoby nominowanej do odznaczenia, medalu, itd podpisane przez tę osobę.

Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne zostaną rozpatrzone przez Kapitułę a przy pozytywnej opinii przesłane do Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Propozycje odznaczeń prosimy składać do dnia 01 marca 2019 r. Wnioski mogą być przekazane:
– osobiście do biura izby
– drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
– e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oryginał oświadczenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście)

W załączniku formularze wniosków.


Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT