biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

– zestaw pytań zadanych na zebraniach kierowników

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego OW NFZ przesyła w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania przez aptekarzy.

Agata Metelska
p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT