biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Serializacja produktów leczniczych już od 2019/02!!!
Od lutego 2019 r. wymogiem prawnym staje się weryfikacja autentyczności niepowtarzalnego identyfikatora produktu leczniczego (kod 2D). Ma on zastosowanie do większości leków na receptę i Omeprazoli. Wymóg ten dotyczy prawie WSZYSTKICH podmiotów/instytucji/organizacji w całej Unii Europejskiej.
Działania związane z uwierzytelnianiem leków mają ma celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez dodatkowe sprawdzenie autentyczności i okresu ważności każdego opakowania leków (Rx) przed ich wydaniem.

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania Rozporządzenia Delegowanego 2016/161 oraz rozpoczęcia prowadzenia weryfikacji autentyczności leków z upoważnienia Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej w załączeniu przekazujemy projekt listu do Dyrektorów Szpitali posiadających aptekę szpitalną/dział farmacji szpitalnej dotyczący dostosowania szpitali do wymogów dyrektywy fałszywkowej oraz zapewnienie kierownikom aptek szpitalnych/działom farmacji szpitalnej sprzętu, oprogramowania oraz zasobów osobowych gwarantujących realizację obowiązków nałożonych rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1614.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Rozporządzenie określające minimalną funkcjonalność ZSMOPL. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

Nowy Konsultant Wojewódzki. Nowym Konsultantem Wojewódzkim do spraw farmacji szpitalnej w województwie małopolskim został mgr farm. Piotr Tomczyk - Kierownik Apteki Szpitalnej w SPZOZ w Brzesku. SERDECZNE GRATULACJE.
Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL). Na stronie internetowej tej organizacji znajdują się szczegółowe informacje, w tym również ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/161, które wchodzi w życie z mocy prawa 9 lutego 2019 roku. Głównym celem wprowadzanych zmian dotyczących zabezpieczeń jest zapobieganie przedostawaniu się sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dostaw. Zabezpieczenia składają się z niepowtarzalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia zapobiegające niepożądanemu naruszeniu. Zabezpieczenia umieszczane będą na opakowaniu zewnętrznym, a w przypadku braku opakowania zewnętrznego, na opakowaniu bezpośrednim i umożliwią weryfikację autentyczności produktu leczniczego, identyfikację opakowań jednostkowych oraz sprawdzenie czy opakowanie nie zostało naruszone.
Link zewnętrzny:

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

Nowa Konsultant do spraw farmacji szpitalnej. Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło została nowym Konsultantem krajowym do spraw farmacji szpitalnej. Zastąpi na tym stanowisku ustępującego prof. Edmunda Grześkowiaka. SERDECZNE GRATULACJE.

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT