biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania Rozporządzenia Delegowanego 2016/161 oraz rozpoczęcia prowadzenia weryfikacji autentyczności leków z upoważnienia Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej w załączeniu przekazujemy projekt listu do Dyrektorów Szpitali posiadających aptekę szpitalną/dział farmacji szpitalnej dotyczący dostosowania szpitali do wymogów dyrektywy fałszywkowej oraz zapewnienie kierownikom aptek szpitalnych/działom farmacji szpitalnej sprzętu, oprogramowania oraz zasobów osobowych gwarantujących realizację obowiązków nałożonych rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1614.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT