biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Serializacja produktów leczniczych już od 2019/02!!!
Od lutego 2019 r. wymogiem prawnym staje się weryfikacja autentyczności niepowtarzalnego identyfikatora produktu leczniczego (kod 2D). Ma on zastosowanie do większości leków na receptę i Omeprazoli. Wymóg ten dotyczy prawie WSZYSTKICH podmiotów/instytucji/organizacji w całej Unii Europejskiej.
Działania związane z uwierzytelnianiem leków mają ma celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez dodatkowe sprawdzenie autentyczności i okresu ważności każdego opakowania leków (Rx) przed ich wydaniem.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT