biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

NIK o funkcjonowaniu aptek szpitalnych i działów farmacji - dnia 6 kwietnia 2018 roku została opublikowana informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 24 szpitalach z 6 województw: dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie. Raport NIK w załączeniu.

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej został umieszczony wykaz aktów prawnych (wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych) dotyczących między innymi aptek szpitalnych, ogólnodostępnych oraz hurtowni farmaceutycznych według stanu na 27 stycznia 2018 roku.

http://www.nia.org.pl/akty-prawne/

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

ZSMOPL – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech wystosował pismo do Pani Prezes NRA w sprawie konieczności zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Pismo w załączeniu.

Pismo MZ (pdf)

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

W związku z nielegalnym wywozem leków z Polski oraz Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi wystosowałem pismo do Ministra Zdrowia. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT