biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Władze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
na VII czteroletnią kadencję (2015–2019)


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  • mgr farm. Barbara Zakrzewska

  • mgr farm. Maria Janik – Zastępca
  • dr n. farm. Elżbieta Wajda – Zastępca
  • mgr farm. Małgorzata Woźniak – Zastępca


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT