biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

KALENDARIUM 2018

03.12.2018 r.

Kraków – szkolenie branżowe dla farmaceutów szpitalnych  „Praktyczne wdrożenie dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych”. Organizatorzy: Lideo,  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie,  Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

04.12.2018 r.

Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

05.12.2018 r.

Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy

06.12.2018 r.

Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy

08.12.2018 r.

Biecz – uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej farmaceutyczny ród Fusków     z Biecza w tworzeniu i budowie państwowości polskiej. Udział wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

08.12.2018 r.

Kraków – szkolenie biznesowe dla farmaceutów, patronat  Naczelna Izba Aptekarska.

08.12.2018 r.

Kraków –  Spotkanie opłatkowe  Duszpasterstwo Farmaceutów Kraków

09.12.2018 r.

Kraków – szkolenie „E-recepta realizacja i retaksacja”

10.12.2018 r.

Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

11.12.2018 r.

Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

12.12.2018 r.

Kraków – zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego  Oddział Kraków. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

13.12.2018 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

13.12.2018 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

14.12.2018 r.

Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział  Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

14.12.2018 r.

Kraków – zebranie naukowe zorganizowane  przez Sekcję Historii Farmacji PTFarm O/Kraków i poświęconego 70-leciu PTFarm O/Kraków. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

17.12.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

17.12.2018 r.

Kraków – spotkanie opłatkowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

17.12.2018 r.

Kraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

18.12.2018 r.

Kraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

19.12.2018 r.

Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

27.12.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

05.11.2018 r.

Kraków – konferencja  „Wdrażanie e-recepty”. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.

05.11.2018 r.

Tarnów – konferencja „Wdrażanie e-recepty”. Otwarcie Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.

05.11.2018 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.

07.11.2018 r.

Kraków – posiedzenie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.

08.11.2018 r.

Kraków – Koncert „Rock poezji” w wykonaniu Filharmonii Futura zorganizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

10.11.2018 r.

Kraków – konferencja „Aktualne problemy związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty”. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.

13.11.2018 r.

Kraków – posiedzenie  Krakowskiej Rady Zdrowia. Udział Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.

14.11.2018 r.

Kraków – wykład Prezes ORA w Krakowie, dr Barbary Jekot  w Krakowskim Towarzystwie Lekarskim. Temat: „Aktualności apteczne szczególnie dla seniorów”.

16.11.2018 r.

Kraków – Muzeum Farmacji – VII Konkurs Nalewek Własnej Receptury 2018.

17.11.2018 r.

Kraków – Konferencja „Nowoczesna opieka farmaceutyczna w praktyce” – organizatorzy MedFarma, UJ, OIA w Krakowie.

21.11.2018 r.

Warszawa – spotkanie  prawników Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Okręgowych Izb Aptekarskich.

29.11.2018 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

03.10.2018 r.

Wieliczka – spotkanie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych oraz  Izb Aptekarskich. Udział Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot i Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.

06.10.2018 r.

Szósta edycja spotkań AKADEMII FARMACEUTY - Kurs „Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii)” – organizator Gdański Uniwersytet Medyczny,  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie i Grupa NeoArt.

07.10.2018 r.

Kraków - Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora UJ ds. CM „5 na dobry początek”.

12.10.2018 r.

Kraków - posiedzenie naukowo-szkoleniowe zorganizowane przez HURTAP SA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie. Tematyka: dyrektywa antyfałszywkowa, przepisy antywywozowe, e-recepta, zmiany 2018/2019 w zarządzaniu apteką. Otwarcie: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.

13.10.2018 r.

Kraków – Dzień Budowlanych 2018 – uroczysta Gala  zorganizowana przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa oraz Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

14.10.2018 r.

Kraków – eucharystyczne spotkanie w ramach duszpasterstwa farmaceutów połączone z dyskusją nad filmem „Doonby. Każdy jest kimś"

18.10.2018 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

18.10.2018 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

18.10.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

19.10.2018 r.

Spotkanie z Dyrekcją MOW NFZ w Krakowie. Udział: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński oraz mecenas Janusz Brol, prawnik OIA w Krakowie.

22.10.2018 r.

Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

23.10.2018 r.

Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

24.10.2018 r.

Kraków - Szkolenie „Prezentacja nowości w recepturze aptecznej, obsługa kapsułkarki manualnej oraz Unguatora® Gako” - organizatorzy firmy Galfarm i Fagron we współpracy z OIA w Krakowie.

27.10. 2018 r.

Kraków - Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w leczeniu chorób układu pokarmowego”. Organizator: Firma Aboca Polska i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

30.10.2018 r.

Kraków – konferencja szkoleniowa dotycząca wprowadzenie e-recepty. Prowadzenie i wykład mgr farm. Marian Witkowski – Skarbnik Naczelnej Rady Aptekarskiej.

03.09.2018 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy

04.09.2018 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

05.09.2018 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy

06.09 - 09.09.2018 r.
Giżycko -VII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

10.09.2018 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

11.09.2018 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

12.09.2018 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

13.09.2018 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

13.09.2018 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

15.09.2018 r.
Łęczyca – II Puchar Polski OIA w Piłce Nożnej

15-18.09 2018 r.
Kraków – 3  Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny pod tematem przewodnim „News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences”. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta  Rząsa-Duran

16.09.2018 r.
Kraków - Spotkanie z duszpasterzem farmaceutów połączone z warsztatami zatytułowanymi: Życie świadome celu. Po co ja tutaj tak naprawdę jestem?

21 – 23.09.2018 r.
Poprad na Słowacji – 2-nd International Conference on Pharmaceutical and MedicalSciences-  konferencja poświęcona bezpieczeństwu biomedycznemu człowiekowi –.. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot i  Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

22.09.2018 r.
Józefów k/Warszawy – III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB

24.09.2018 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła  Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

25.09.2018 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

27.09.2018 r.
Warszawa – Ogólnopolski Dzień  Aptekarza

27.09.2018 r.
Kraków – aptek szpitalnych „Bezpieczna farmakoterapia lekami onkologicznymi”

21.08.2018 r.
Kraków – rozstrzygniecie konkursu „Biomedical security – a multidisciplinary approach for a multifaceted problem” zorganizowanego przez OIA w Krakowie i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków. Udział wzięła Prezes ORA, dr Barbara Jękot.

30.08.2018 r.
Kraków – 100-lecie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Udział wziął  wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.

31.08.2018 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

02.07.2018 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie OIA w Krakowie w sprawie  RODO w e-dukacji.  Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, dr hab. Sebastian Polak.

26.07.2018 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

31.07.2018 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

04.06.2018 r. – Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy

05.06.2018 r. – Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

05 – 06.06.2018 r. – Serock k/Warszawy – coroczne spotkanie szkoleniowe dla Sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Przewodniczących Okręgowych Sądów Aptekarskich. Udział mgr farm. Marcin Kudrzycki – Przewodniczący OSA w Krakowie oraz mgr farm. Tomasz Wójcicki – sędzia OSA w Krakowie

05 – 06.06.2018 r. – Serock k/Warszawy –  coroczne spotkanie szkoleniowe dla Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz  Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Udział dr Elżbieta Wajda zastępca OROZ w Krakowie

06.06.2018 r. – Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

07.06.2018 r. – Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy

11.06.2018 r. – Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

14.06.2018 r. – Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

14.06.2018 r. – Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

14.06.2018 r. – Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

14.06.2018 r. – Kraków – spotkanie w MOW NFZ w Krakowie dotyczące tematyki zmian legislacyjnych w zakresie wystawiania i realizacji recept. Udział w spotkaniu wzięli: Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska Dyrektor MOW NFZ w Krakowie, Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

15 – 17.06.2018 r. – Racławice – konferencja naukowo-szkoleniowa dla aptek szpitalnych – organizatorzy Urtica Sp. z o.o. i OIA w Krakowie

16.06.2018 r. – Kraków – spotkanie z nowym duszpasterzem farmaceutów połączone z Eucharystią

04.05.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

09.05.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

10.05.2018 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

10.05.2018 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

10.05.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

12.05.2018 r.

Kraków - Konferencja „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”- organizator Edukacja i Medycyna.

16.05.2018 r.

Kraków – kolejne posiedzenie  Forum Zawodów Zaufania Publicznego.  Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot. Objęcie tymczasowego przewodnictwa w Forum przez Krakowską Izbę Adwokacką.

16.05.2018 r.

Kraków – posiedzenie naukowo – szkoleniowe organizator: Okręgowa izba aptekarska w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Firma Miralex.

17.05.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

22.05.2018 r.

Kraków –  CM UJ - spotkanie Prezes ORA w Krakowie dr Barbary Jękot ze studentami V roku kierunku farmacja. Spotkanie zorganizowane przez dr hab. Agnieszkę Skowron Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ds. studenckich  w celu omówienia spraw organizacyjnych  oraz praw i obowiązków  studentów realizujących 6-miesięczne praktyki w aptekach.

22.05.2018 r.

Kraków – konferencji naukowo-szkoleniowej w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów. Organizatorzy Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Krakowskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" w Krakowie SA.

24.05.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

25 – 27 .05.2018 r.

Kraków – Ośrodek sportów Wodnych Kolna  -  III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu.

26.05.2018 r.

Kraków – sympozjum naukowo-szkoleniowe w ramach kursu „Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych”. Organizator Bezpieczna Farmacja Sp.zo.o. i Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmacji WUM.

28.05.2018 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.

29.05.2018 r.

Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

30.05.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

04.04 2018 r.
Kraków- szkolenie pracowników biura OIA w Krakowie  na temat ochrony danych osobowych (RODO).

07.04.2018 r.
Kraków – szkolenie  „RODO dla aptek w pigułce”.

08.04.2018 r.
Kraków – II edycja konferencji „Opieka Farmaceutyczna od Zaraz: Pacjent geriatryczny pod opieka farmaceuty”. Organizator merytoryczny: grupa opieka.farm. Udział wzięła Wiceprezes ORA         w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

10.04.2018 r.
Kraków – posiedzenie Krakowskiej Rady Zdrowia. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie       dr Barbara Jękot

10.04.2018 r.
Kraków – wykład dr Piotra Merksa „Przeglądy lekowe”.

12.04.2018 r.
Posiedzenie Prezydium NRA

14 – 15.04.2018 r.
Zakopane – IV Naukowa Konferencja Firmy Valentis AG.

16.04.2018 r.
Szkolenie: e-recepta system zdematerializowanej recepty lekarskiej, ZSMOPL.

18.04.2018 r.
Warszawa – szkolenie dla księgowych okręgowych izb aptekarskich

18.04.2018 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

20-22.04.2018 r.
Zabrze - VII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej

25.04.2018 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

26-27.04.2018 r.
Dębica - I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu

27-28.04.2018 r.
Posiedzenie NRA

02 – 04.03. 2018 r.

Targanice/k. Andrychowa – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej  w Krakowie

05.03.2018 r.

Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

07.03.2018 r.

Kraków -  ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

08.03.2018 r.

Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

14.03.2018 r.

Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

15.03.2018 r.

Warszawa – spotkanie Prezes ORA w Krakowie dr Barbary Jękot w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dopłat do dyżurów nocnych aptek

15.03.2018 r.

Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy

16.03.2018 r.

Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy

19.03.2018 r.

Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

20.03.2018 r.

Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

20.03.2018 r.

Kraków – spotkanie w MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięli Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński oraz mec. OIA w Krakowie Janusz Brol

22.03.2018 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

22.03.2018 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

24.03.2018 r.

Kraków –  Wydział Farmaceutyczny UJ CM -  Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków. Patronat – Okręgowa Izba Aptekarska. Udział Sekretarz ORA w Krakowie mgr farm. Maryla Lech

24.03.2018r.

Kraków – msza święta w intencji farmaceutów i pożegnanie dotychczasowego duszpasterza farmaceutów małopolskich br. Krzysztofa Niewiadomskiego  

29.03.2018 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

05.02.2018 r.
Warszawa – spotkanie Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
06.02.2018 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
08.02.2018 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
21.02.2018 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

05.01.2018 r.
Warszawa – spotkanie w siedzibie Ministerstwa cyfryzacji temacie P1. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.
12.01.2018 r.
Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
13.01.2018 r.
Kraków – konferencja „Farmacja szpitalna w praktyce”. Organizator Zarząd Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego CM. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.
14.01.2018 r.
Kraków – Teatr im. Juliusza Słowackiego – 10-ty Jubileuszowy Noworoczny Koncert Aptekarzy „Najpiękniejsze Walce Świata” z udziałem wybitnych solistów scen operowych i Orkiestry Starussowskiej pod batutą Jerzego Sobeńko.
19.01.2018 r.
Kraków – karnawałowe spotkanie z seniorami. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Skarbnik ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito , Sekretarz ORA w Krakowie mgr farm. Maryla Lech.
19.01.2018 r.
Kraków – spotkanie z okazji 125-lecia Krakowskiego Samorządu Lekarskiego w Krakowie oraz zakończeniem drugiej kadencji Andrzeja Matyji Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.
22.01.2018 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.
25.01.2018 r.
Kraków szkolenie „Homeopatia jako metoda leczenia”. Organizator firma Boiron we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie. Z ramienia ORA w Krakowie udział wzięli Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot i Wiceprezesi ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran i mgr farm. Jerzy Jasiński.
25.01.2018 r.
Kraków – spotkanie noworoczne Krakowskiej Palestry. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.
27.01.2018 r.
Istebna - II Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Organizator zawodów Śląska Okręgowa Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.
31.01.2018 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
31.01.2018 r.
Kraków - ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT