biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

KALENDARIUM 2019

07.09.2019 r.

Kraków – V Integracyjny Piknik Rodzinny Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

11 12.09.2019 r.

Serock – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

13-15.09.2019 r.

Kraków - IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu

16.09.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

16.09.2019 r.

Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

17.09.2019 r.

Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

18.09.2019 r.

Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy

19.09.2019 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

20.09.2019 r.

Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy

23.09.2019 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

25-27.09.2019 r.

XXVIII Konferencja Zdrowych Miast Polskich „Dlaczego warto być Zdrowym Miastem?. Jak poprawić warunki zdrowotne miast, tj. stan zdrowia ich mieszkańców oraz warunki środowiskowe”.

25.09.2019 r.

Kraków – uroczyste otwarcie,  wykłady inauguracyjne oraz wyjazd do Wieliczki. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot                            

26.09.2019 r.

Warszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza

26.09.2019 r.

Kraków - Msza Św. w intencji farmaceutów krakowskich odprawiona, przez o. O. Mariusza Kiełbasę LC -Duszpasterza farmaceutów   z okazji liturgicznego wspomnienia św. Kosmy i Damiana - patronów farmaceutów.

05.08.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

07.08.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

08.08.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

12.08.2019 r.

Kraków – uroczystość upamiętniająca aresztowanie i męczeńską śmierć  małżeństwa Jadwigi i Zygmunta Karłowskich (Jadwiga z Kosochów Karłowska (1914-1944) farmaceutka, kierowniczka Apteki „Pod Gwiazdą” przy ul. Floriańskiej 15 w Krakowie, organizatorka sieci punków sanitarnych AK na terenie całej małopolski)  oraz gen. Stanisława Rostworowskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Oddział IPN w Krakowie przy współudziale przedstawicieli Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i asysty wojskowej.   Udział w uroczystości wzięli  Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

20.08.2019 r.

Kraków – spotkanie związane z organizacją Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jekot oraz dr n. farm. Przemysław Szybka

21.08.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

24.08.2019 r.

Szczyrzyc – spotkanie integracyjne duszpasterstwa farmaceutów połączone ze zwiedzaniem muzeum przyklasztornego oo. Cystersów w Szczyrzycu i pustelni.

26.08.2019 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

30.08-01.09.2019 r.

Imionek- VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Farmaceutów .

5.07.2019 r.
12 edycja Festiwalu Muzycznego Barbakan – udział wiceprezes ORA mgr farm. Jerzy Jasiński

06.07.2019 r.
Kraków – III Małopolski Piknik Architektoniczno-Budowlany zorganizowany przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z okazji Światowego Dnia Architektury. Udział dr n. farm. Przemysław Szybka

19.07.2019 r.
Kraków – spotkanie z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego CM UJ prof. Jackiem Sapą w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów. Udział wzięły prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot i wiceprezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

23.07.2019 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

04.06.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

05.06.2019 r.

Kraków – XVII uroczysta sesja rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołana z okazji Święta Miasta oraz dla nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu profesorowi Antoniemu Dziatkowiakowi. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

06.06.2019 r.

Kraków – pierwsze organizacyjne spotkanie związane z organizacją Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

08.06.2019 r.

Kraków – rejonowe wyborcze zebranie aptekarzy

10.06.2019 r.

Kraków – otwarcie Sympozjum PGEU – powitanie zaproszonych gości. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

11.06.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

12.06.2019 r.

Kraków – Sympozjum PGEU – w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Grupie Farmaceutycznej w Unii Europejskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

13.06.2019 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

13.06.2019 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

22.06.2019 r.

Kraków – spotkanie podsumowujące rok duszpasterski połączone z prezentacją filmu z  pielgrzymki farmaceutów krakowskich do Ziemi Świętej

23.06.2019 r.

Kraków – uroczyste Absolutorium studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

24.06.2019 r.

Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

25.06.2019 r.

Kraków – drugie spotkanie związane z organizacją Integracyjnego Pikniku Rodzinnego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

25.06.2019 r.

Kraków – Sprawozdawcze Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

26.06.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

08.05.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

08.05.2019 r.

Kraków - Szkolenie edukacyjne dla farmaceutów: „ Czy anty-ageing jest receptą na lepsze życie?” – organizator Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie i  Pharma Nord Academy

09.05.2019 r.

Kraków - posiedzenie naukowo-szkoleniowe „ Po co nam suplementy w aptece?
Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w trakcie laktacji”- organizator Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie we współpracy z firmą NutroPharma

11.05.2019 r.

Kraków – Dni Doradcy Podatkowego. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

16.05.2019 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

20.05.2019 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

23.05.2019 r.

Kraków – spotkanie z członkami zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej – w ramach współpracy Wydziału Farmaceutycznego CMUJ z przedstawicielami pracodawców, w kontekście udziału i wpływu na organizację  programu studiów i praktyk. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

24.05.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu   

26.05 – 01.06.2019 r.

III Pielgrzymka Krakowskich Farmaceutów

27.05.2019 r.

Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

28.05.2019 r.

Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

28.05.2019 r.

Kraków – CMUJ, spotkanie ze studentami V roku kierunku farmacja dotyczące organizacji i zasad odbywania 6 miesięcznej praktyki zawodowej w aptekach. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

29.05.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

29.05.2019 r.

Tarnów – rejonowe wyborcze zebranie aptekarzy

30.05.2019 r.

Nowy Sącz – rejonowe wyborcze zebranie aptekarzy

01.04.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

6.04.2019 r.
Kraków – spotkanie duszpasterstwa farmaceutów „mini rekolekcje” w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie

11.04.2019 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

11.04.2019 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

14.04.2019 r.

Kraków – impreza sportowa „Biegiem na Bagry 5!”

15.04.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

26.04.2019 r.

Kraków - ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

26 – 28.04.2019 r.

Kraków – VIII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izba Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej

27.04.2019 r.

Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe: „Właściwości lecznicze marihuany i możliwości zastosowania w praktyce w świetle obecnego prawa” oraz „Postępy w recepturze aptecznej”

07.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

07.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

07.03.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

09.03.2019 r.

Kraków –  finał wydziałowego konkursu prac magisterskich. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

10.03.2019 r.

Kraków – 7 edycja spotkań w ramach AKADEMII FARMACEUTY. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot
11.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie

11.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

13.03.2019 r.

Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

14.03.2019 r.

Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

18.03.2019 r.

Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy

19.03.2019 r.

Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy

23.03.2019 r.

Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa – „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”

23.03.2019 r.

Spotkanie Duszpasterstwa Kraków – w ramach spotkania odbyła się konferencja pt. "Naturalne planowanie rodziny a antykoncepcja - aspekt moralny" prowadzona przez ks. prof. dr hab. Tomasza Kraja z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

26–27.03.2019 r.

Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

30.03.2019 r.

Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

31.03.2019 r.

Kraków – Szkolenie e-recepta – szanse i zagrożenia – organizator Aptekarska Szkoła Zarządzania i Naczelna Izba Aptekarska

05.02.2019 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

05.02.2019 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

05.02.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

11.02.2019 r.

Kraków – spotkanie z magistrami farmacji, którzy zdali egzaminy specjalizacyjne w 2018 roku. Specjaliści otrzymali z rąk Pani Prezes ORA w Krakowie  listy gratulacyjne oraz gratyfikacje finansowe przyznane przez ORA w Krakowie.  W spotkaniu udział wzięli także Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Małopolski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej  Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

16.02.2019 r.

Spotkanie duszpasterstwa farmaceutów. Po Mszy św. uczestnicy mieli możliwość obejrzeć  film pt. "Wyścig z czasem" i podzielić się wrażeniami podczas wspólnej dyskusji

19.02.2019 r.

Kraków – spotkanie  Prezes ORA w Krakowie dr Barbary Jękot z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr farm. Józefem Łosiem. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wprowadzeniem medycznej marihuany, obowiązku raportowania do ZSMOPL  oraz przepisy dotyczące  serializacji

23.02.2019 r.

Kraków – szkolenie I stopnia z zakresu medycyny konopnej zorganizowane przez OIA w Krakowie przy udziale kadry dydaktycznej PIMC Polish Instytute of Medical Cannabis.  Uczestniczyli Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm.  Elżbieta Rząsa-Duran oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

26.02.2019 r.

Warszawa – Posiedzenie Prezydium NRA

08.01.2019 r.

Warszawa - szkolenie z Dyrektywy Fałszywkowej. Udział: Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński. Szkolenie prowadził Wiceprezes NRA Michał Bylinak oraz przedstawiciele Fundacji KOWAL.

10.01.2019 r.

Kraków – spotkanie noworoczne Krakowskiej Palestry. Udział: Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.

13.01.2019 r.

Kraków - Noworoczny Koncert Aptekarzy „Kiepura forever”.

19.01.2019 r.

Kraków - praktyczne szkolenie dotyczące realizacji i retaksacji e-recepty.

19.01.2019 r.

Istebna - III Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim.

22.01.2019 r.

Warszawa – posiedzenie Prezydium NRA.

28.01.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

30.01.2019 r.

Warszawa – posiedzenie NRA.

31.01.2019 r.

Kraków - spotkanie świąteczno-karnawałowe dla Seniorów Farmacji. W programie spektakl pt. „Sen Aniołów” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Krewni Pana Boga” działającej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Skawinie.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT