biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Przypominam, że w 2020 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty w 2005, w 2010 i w 2015 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2020 r.

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w Karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. Kartę szkolenia można odebrać w biurze OIA lub pobrać ze strony izby w zakładce pliki (wersja do edycji z możliwością wypełnienia na komputerze i samodzielnego wydruku). W karcie nie wypełniamy rubryki 6 (data i podpis), która jest przeznaczona dla osoby weryfikującej przedłożone certyfikaty oraz cz. III.

Ze względu na panującą pandemię zalecamy aby Karty szkolenia wraz z certyfikatami przesyłać pocztą lub mailowo ( z załączeniem certyfikatów w formie skanów ). Po zaliczeniu okresu edukacyjnego odeślemy karty pocztą.

Punkty edukacyjne, o których w mowa w §3 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499), a których należy zebrać co najmniej 50 przyznawane są za:

  • Szkolenia organizowane przez Wydziały Farmaceutyczne zakończone testem, w tym szkolenia poprzez platformy edukacyjne (na podstawie okazanego certyfikatu)
  • Szkolenia odbywane w ramach specjalizacji w proporcji 1 punkt za 1 godzinę szkolenia nie więcej niż 25 pkt za jeden moduł określony w Programie specjalizacji CMKP (na podstawie okazanego zaświadczenia wydanego przez jednostkę szkolącą)
  • Uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych - 50 punktów edukacyjnych – na podstawie Dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych

Osoby, które były opiekunami staży i praktyk studentów Wydz. Farmaceutycznego CM UJ składają jedynie oświadczenie (do pobrania na stronie) a weryfikacji OIA dokonuje na podstawie dokumentów przesłanych przez Dziekana Wydz. Farmaceutycznego. Pozostali opiekunowie powinni posiadać zaświadczenie wydane przez inne Wydziały Farmaceutyczne o sprawowaniu opieki nad studentami.

Wszystkim osobom, które nie zdołały zebrać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, a kończą kolejny okres edukacyjny, przypominam, że wniosek o jego przedłużenie (maksymalnie o 24 miesiące) należy składać do Prezesa ORA. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem do 31.12.2020

Jednocześnie informuje, że na naszych platformach edukacyjnych e-dukacja.pl i e-farmacja.net znajdują się szkolenia pozwalające uzyskać komplet punktów edukacyjnych on-line.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Serdecznie zapraszamy na kolejny certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z firmą HURTAP SA.

Wykład pod tytułem „Obcokrajowiec w aptece - zasady realizacji recept” poprowadzi Marian Witkowski, Konsultant Farmaceutyczny przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Za udział w wydarzeniu będzie można otrzymać 2 punkty edukacyjne.

Szczegóły oraz zapisy po kliknięciu na poniższy link:

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza w dniu 19 listopada (czwartek) o godz. 10.00 na webinar „Odporność w czasach COVID-19- suplementacja w oparciu o aktualne doniesienia naukowe”.

Odporność w dobie COVID-19, czyli: 

  • jakie składniki wspierają funkcje odporności?
  • czy niedobory poszczególnych witamin/ minerałów mogą mieć wpływ na infekcje koronawirusowe?
  • przeglądarki aktualnych badań w temacie: Suplementacja a Covid-19.

Prelegentem będzie mgr farm. Zofia Winczewska.

Aby wziąć udział w szkoleniu, zarejestruj się już teraz!

Zapraszamy na webinar: „Fitoterapia w praktyce. Jesienne infekcje, jak leczyć skutecznie i bezpiecznie" 12 listopada o godz. 20.00. Prowadzący: dr.n. med. Magdalena Arcimowicz.

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Za udział w szkoleniu przysługują 2 punkty edukacyjne.

Organizatorem szkolenia jest firma Bionorica Polska i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

Aby zapisać się na szkolenie wejdź na https://strefaeksperta.fitoinzynieria.pl/farmaceuta/webinar/13

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowny Farmaceuto,

Serdecznie zapraszamy na kolejny, bezpłatny cykl szkoleń live w ramach Edukacji Farmaceuty.

Już 5.11 (czwartek) rozpoczynamy 2-częściowe szkolenie „Farmakoterapia chorób urologicznych i problemy związane z potencją".

Do zdobycia 6 punktów edukacyjnych „miękkich".

Dodatkowo informujemy, że na naszej stronie są już dostępne dwa kursy ONLINE

Kurs: Rozwiązywanie wybranych problemów zgłaszających się do aptek ogólnodostępnych – 9 punktów edukacyjnych „twardych".

Kurs: Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego – 7 punktów edukacyjnych „twardych". 

Zapraszamy do zapisów na www.edukacjafarmaceuty.edu.pl

Serdecznie zapraszamy na kolejny certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z firmą HURTAP SA. Wykład pod tytułem „Dyrektywa antyfałszywkowa w praktyce” poprowadzi Michał Byliniak, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Za udział w wydarzeniu będzie można otrzymać 2 punkty edukacyjne.

Szczegóły oraz zapisy po kliknięciu na poniższy link:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT