biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2018-2019 Wydział Farmaceutyczny UJ CM otwiera nowy kierunek studiów - Drug Discovery and Development (DDD). DDD to prowadzone wyłącznie w języku angielskim, dwuletnie studia uzupełniające, których absolwent uzyskuje tytuł magistra. Wykładowcami są zarówno nauczyciele akademiccy jak i - przede wszystkim - praktycy zaangażowani w badania nad lekiem na różnych etapach jego rozwoju. Studia dla obywateli polskich są bezpłatne i dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, pozwalających na rozpoczęcie lub kontynuowanie kariery zarówno w działach badawczo-rozwojowych firm farmaceutycznych, jak i niezależnych organizacjach wspomagających prace nad lekiem.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://www.ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl/. Ze względu na specyfikę studiów - nacisk na rozwiązywanie problemów, projekty laboratoryjne, pracę w małych grupach, nauczanie oparte o dyskusję kluczowych zagadnień, omawianie przykładów - liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy,
dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT