biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W dniu 11.02.2019 r. w lokalu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odbyło się spotkanie z farmaceutami, którzy w roku 2018 zdali egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej.

Zanim rozpoczęła się oficjalna część spotkania farmaceuci, którzy tego nie uczynili wcześniej, mogli odebrać zapomogi ufundowane przez Okręgową Radę Aptekarską dla specjalistów zdających pozytywnie Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, a także uaktualnić dane w Rejestrze Farmaceutów i Prawach Wykonywania Zawodu.

Ze specjalistami spotkali się prezes ORA Barbara Jękot, wiceprezesi ORA Elżbieta Rząsa-Duran i Jerzy Jasiński, który jednocześnie pełni funkcję Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej.

Prezes ORA Barbara Jękot, w imieniu własnym i Okręgowej Rady Aptekarskiej, złożyła wszystkim przybyłym najlepsze życzenia a następnie wręczyła listy gratulacyjne.

Zwracając się do obecnych stwierdziła, że docenia ogromny wkład pracy w realizację szkolenia specjalizacyjnego i przygotowanie się do bardzo trudnego egzaminu, a także życzyła sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji w życiu osobistym.

Jak zwykle spotkanie przebiegło w swobodnej atmosferze, gdzie przy ciastkach i kawie potoczyła się rozmowa o wrażeniach zarówno ze szkoleń jak i egzaminów. Prezes Jękot przedstawiła informację o toczących się pracach nad ustawą o zawodzie farmaceuty i nowych propozycjach dotyczących wymogu szkolenia specjalizacyjnego. Przybyli farmaceuci dzielili się wrażeniami i krytycznymi uwagami o formach szkolenia specjalizacyjnego jak i egzaminach. Podkreślali nieaktualność części informacji przekazywanych w trakcie realizacji modułów lub przy egzaminie (np. należało wykonać lek recepturowy z substancji wycofanej z obrotu).

Na zakończenie wiceprezes Elżbieta Rząsa-Duran poprosiła o przesłanie do izby ewentualnych krytycznych uwag jak i sugestii co do zmian i poprawy w programach specjalizacyjnych i formach egzaminów. Dla przedstawicieli samorządu będzie to argument do dyskusji z Ministerstwem Zdrowia o kształcie szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów w przyszłości.

[ GALERIA ]

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT