biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że sympozjum szkoleniowe „Ból mięśni i stawów” pozostanie aktywne do 30 kwietnia 2019 r.
Po tym terminie niemożliwe będzie rozwiązanie testu i otrzymanie punktów edukacyjnych!

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT