biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

UWAGA! Szkolenie zostaje odwołane w tym terminie. Nowy termin zostaje przesunięty na październik 2019 r. O dokładnej dacie będziemy Państwa informować.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Okręgowa Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza lekarzy i farmaceutów na szkolenie:

„Szczepionki i szczepienia, czyli jak przekonać osoby mające wątpliwości”

W ramach szkolenia będzie można wysłuchać wykładu , wziąć udział w panelu dyskusyjnym i zadać ekspertom pytania dotyczące tematyki spotkania. Szkolenie to pozwoli nabyć wiedzę i niezbędne argumenty, które są kluczowe w edukowaniu pacjentów, szczególnie tych którzy podważają bezpieczeństwo i skuteczność szczepień.

Wykład „Szczepienia – nabyta odporność przeciwzakaźna” wygłosi prof. dr hab. med. Janusz Marcinkiewicz,  immunolog, kierownik Katedry Immunologii UJ CM.

Panel dyskusyjny poprowadzą:

Prof. dr hab. med. Marek Sanak – pediatra, genetyk

Dr hab. Elżbieta Karczewska – mikrobiolog

Prof. UJ dr hab. Przemko Kwinta – pediatra

Dr hab. Barbara Zawilińska – wirusolog

Prof. dr hab. Barbara Filipek - farmakolog

Organizator spotkania:  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską i Okręgową Izbą Aptekarską.

Patronat honorowy: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM – Prof. dr hab. Jacek Sapa i Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM – Prof. dr hab. Maciej Małecki.

Termin i miejsce spotkania: 25.05.2019 godz. 10.00 – 12.00 Audytorium Maximum ul. Krupnicza.

Rejestracji lekarzy i farmaceutów będą dokonywać odpowiednio: Okręgowa Izba Lekarska i Okręgowa Izba Aptekarska (tel. 12-264-25-53, 607-140-898)

Za szkolenie farmaceutom przysługują 2 punkty edukacyjne miękkie.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT