biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na szóstą edycję spotkań
AKADEMII FARMACEUTY
1.13 WPŁYW CZYNNIKÓW FIZJOLOGICZNYCH I PATOLOGICZNYCH NA DZIAŁANIE LEKÓW (INDYWIDUALIZACJA FARMAKOTERAPII)

6 października 2018
Hotel Novotel, Armii Krajowej 11, Kraków

KURS JEST BEZPŁATNY
Farmaceuci zdobywają 10 punktów edukacyjnych „twardych” (po zaliczeniu testu sprawdzającego) przyznanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz 2 punkty „miękkie” przyznane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.
Warunkiem otrzymania certyfikatu na punkty „twarde” w dniu kursu jest zgłoszenie swojej rejestracji na 5 dni przed rozpoczęciem, uczestnictwo w kursie oraz oddanie prawidłowo wypełnionego testu. Pozostałe osoby, które zaliczą test będą mogły odebrać certyfikat w OIA do których należą.

Więcej informacji na stronie:
www.akademiafarmaceuty.edu.pl

Z POWODU ZBYT MAŁEJ FREKWENCJI SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE I ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, O KTÓRYM BĘDZIEMY INFORMOWAĆ!

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Krakowie we współpracy z firmą NutroPharma zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe

Kobieta w ciąży i w trakcie laktacji w aptece-właściwe doradztwo

W ramach szkolenia ciągłego farmaceutów
Termin: 29 września 2018 roku
Miejsce: Hotel Batory, ul. gen. Romana Sołtyka 19, 31-529 Kraków, godz. 9.00-13.00
Uczestnicy uzyskają certyfikaty potwierdzające uzyskanie 4 tzw. „miękkich” punktów edukacyjnych

HURTAP SA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, które odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikom zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne miękkie.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod nr tel. 32 325 10 00 wew. 400. Wszelkich informacji udziela Magdalena Jędrysik HURTAP SA Oddział Tychy.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT