biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Serdecznie zapraszamy 20.09.2022 godz. 19:00 na kolejny certyfikowany webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z fundacją Po Oparzeniu.

Wykład „Oparzenia – najmniej znane uszkodzenia skóry" poprowadzi Anna Mossakowska-Ziemniak, wiceprezeska zarządu fundacji.

Szczegóły w zakładce [Szkolenia i konferencje].

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT