biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera artykuł mgr farm. Mileny Kłys, która zajmuje się tematem ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W jakich szpitalach przeprowadzana jest procedura RDTL? Jakie warunki musi spełnić pacjent, aby skorzystać z tego świadczenia?

W najnowszym numerze znajdziemy również artykuły:

  • Wpływ podłoża na mechanizm działania maści – mgr farm. Izabela Ośródka
  • Bez innowacji nie ma transformacji. Realny obraz farmacji szpitalnej w Hiszpanii – mgr farm. Monika Bandurowska
  • Kwartalny przegląd wiadomości z EDQM: 2/2022 – dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
  • Różnorodność zastosowań leków przeciwhistaminowych – dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka i mgr farm. Justyna Dąbrowska
  • „Złota Księga", waga dziesiętna, pamiątkowe medale i trochę historii opisanej przez płk mgr Henryka Czyża – Anna Drzewoska
  • Surowce recepturowe dawniej i dziś – nalewka głogowa – mgr farm. Joanna Bilek i dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

E-wydanie dostępne jest tutaj:
https://www.aptekarzpolski.pl/aptekarz-polski/najnowsze-e-wydanie-aptekarza-polskiego-192-170e/

Zapraszamy do lektury!

redaktor naczelny Michał Gondek
oraz mgr farm. Olga Sierpniowska i dr hab. n. farm. Tomasz Baj

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT