biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

BEZPŁATNA 24H OPIEKA PRAWNA

Newsletter OIA w Krakowie

Proszę podać imię oraz adres e-mail i wybrać "Zamawiam". Żeby wypisać się z newslettera, proszę wybrać "Rezygnuję".
Regulamin
Zaznacz, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie adresu e-mail w celu realizacji wysyłki newslettera przez OIA w Krakowie zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

e-dukacja

Centrum szkoleń farmaceutycznych
on-line

OGŁOSZENIA

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej.

Uchwała Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Załączniki do Uchwały ORA z 22 lutego 2022 r.:


Nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące skutkuje skreśleniem
z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową izbę aptekarską.

Art. 8f ust.1 pkt. 5 Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1419 oraz z 2020 r. poz. 2401)

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(art. 66 ustawy o izbach aptekarskich).

Numer konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT