biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

KALENDARIUM 2021

02.04.2021 r.

Wystąpienie Prezes ORA mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran w „Kronice Krakowskiej” na temat przygotowania farmaceutów do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19

09.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

10.04.2021 r.

Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

14.04.2021 r.

Spotkanie on-line prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich –Udział wzięła Prezes ORA mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

16.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

16.04.2021 r.

Webinar „Produkt ziołowe i leki pochodzenia roślinnego o działaniu uspakajającym i nasennym”, „Prawo pracy w aptece z uwzględnieniem norm czasu pracy” – organizator OIA w Krakowie i Herbapol Wrocław

19.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

19.04.2021 r.

Wystąpienie Przewodniczącego  Komisji naukowo-szkoleniowej mgr farm. Marcina Snocha  w „Kronice Krakowskiej” na temat przygotowania farmaceutów do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19

20.04.2021 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

20.04.2021 r.

Webinar dla kierowników aptek ogólnodostępnych „Funkcja kierownika apteki ogólnodostępnej a Ustawa o zawodzie farmaceuty”- udział wzięli  mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Prezes ORA w Krakowie,  mgr farm. Jerzy Jasiński – Wiceprezes ORA w Krakowie i mec. Janusz Brol – Radca prawny ORA w Krakowie

22.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

23.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

24.04.2021 r.

Wystąpienie Przewodniczącego  Komisji naukowo-szkoleniowej mgr farm. Marcina Snocha  w „Kronice Krakowskiej” na temat nowych kompetencji farmaceutów

26.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

28.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

29.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

29.04.2021 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie

30.04.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

01.03.2021 r.

Ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

03.03.2021 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie

05.03.2021 r.

Webinar „Produkty ziołowe i leki pochodzenia roślinnego w schorzeniach układu pokarmowego cz.1” i „Nowe uprawnienie i obowiązki farmaceutów w świetle regulacji ustawa o zawodzie” – organizator OIA w Krakowie i Herbapol Wrocław

08.03.2021 r.

Wywiad Prezes ORA w Krakowie w Polskim Radiu na temat witamin, suplementów diety i leków o przedłużonym działaniu

10.03.2021 r.

Spotkanie Prezesów Rad Okręgowych Izb Aptekarskich w sprawie usystematyzowania hostingów skrzynek mailowych. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

12.03.2021 r.

Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran ze stażystami Wydz. Farm. CMUJ kończącymi sześciomiesięczne staże  w aptece

12.03.2021 r.

Webinar „Produkty ziołowe i leki pochodzenia roślinnego w schorzeniach układu pokarmowego cz.2” i „Ustawa o zawodzie a inne akty prawne obowiązujące farmaceutów” organizator OIA w Krakowie i Herbapol Wrocław

16.03.2021 r.

Webinar „Roślinne surowce lecznicze – rola w homeostazie i profilaktyce zdrowia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego” – organizator OIA w Krakowie i firma Labofarm

23.03.2021 r.

Zdalne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

23.03.2021 r.

Zdalne posiedzenie ORA w Krakowie

23.03.2021 r.

Webinar „Prawo pracy w aptece a uprawnienia kierownika” – organizator OIA w Krakowie i firma Ursapharm

01.02.2021 r.

Wywiad udzielony przez Wiceprezesa ORA w Krakowie dr n. farm. Przemysława Szybkę dla Telewizji Internetowej ROZGŁOS TV na tematy: „Szczepienia na COVID” „Moje pierwsze L4”

02.02.2021 r.

Kraków –zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

02.02.2021 r.

Kraków – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

05.02.2021 r.

Webinar „Szczepionki przeciwko Covid-19 – aktualny stan wiedzy”. Organizatorzy OIA w Krakowie i firma Farmina.

17.02.2021 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

18.02.2021 r.

Webinar „Wpływ smogu na funkcjonowanie dróg oddechowych”. Organizatorzy OIA w Krakowie i firma Bionorica

20.02.2021 r.

Wywiad udzielony przez Wiceprezesa ORA w Krakowie dr n. farm. Przemysława Szybkę dla Wiadomości TVP1  na temat: „Zwiększone zapotrzebowanie na środki nasenne w czasie pandemii”

22.02.2021 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW ZFZ w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

23.02.2021 r.

Wywiad udzielony przez Wiceprezesa ORA w Krakowie dr n. farm. Przemysława Szybkę dla Telewizji Internetowej ROZGŁOS TV na temat : „Leki przeterminowane”

24.02.2021 r.

Konferencja naukowa online dla farmaceutów. Organizatorzy OIA w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz firma Miralex.

24.02.2021 r.

Szkolenie online: „Pacjent z migotaniem przedsionków wymagający profilaktyki udaru niedokrwiennego – rola farmaceuty”. Organizatorzy OIA w Krakowie i firma Boehringer Ingelheim.

08.01.2021 r.

Webinar zorganizowany we współpracy z firmą Fagron: „Nowe rozporządzenie w sprawie recept – zasady wystawiania i realizacji recept od 1 stycznia 2021 roku”.

11.01.2021 r.

Webinar „Profesjonalizacja zawodu farmaceuty. Kluczowe zmiany i działania w 2020 roku”.

18.01.2021 r.

Zdalne spotkanie Prezesów Rad Okręgowych Izb Aptekarskich przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

20.01.2021 r.

Kraków – zdalne posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

22.01.2021 r.

Webinar zorganizowany we współpracy z firmą Herbapol Wrocław: „Współczesna fitoterapia – nowe wyzwania dla farmaceuty”cz.2 i  „Odpowiedzialność zawodowa w aspekcie prawnym”.

27.01.2021 r.

Zdalne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

28.01.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium ORA w Krakowie  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

29.01.2021 r.

Webinar zorganizowany we współpracy z firmą Herbapol Wrocław: „Współczesna fitoterapia – nowe wyzwania dla farmaceuty”cz.3 i „Nowe prawo, nowe możliwości... słów kilka o zmianach legislacyjnych w pracy Farmaceuty”.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT