biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępniono kurs:

„Postępy w zakresie leku roślinnego cz. II”

obejmujący wykłady:

- Fitoterapia w świetle regulacji Unii Europejskiej i Polski

- Informacja o niebezpieczeństwie stosowania preparatów pochodzenia roślinnego

- Farmakologiczne substancje aktywne stosowane jako dodatki dietetyczne

- Roślinne leki przeciwwirusowe i stosowane w malarii

Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów „twardych”. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Partnerem szkolenia jest firma Labofarm.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT