biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo, 

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy - substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających tę substancję. Szczegółowe informacje dla pacjentów zawarte są w komunikacie Ministerstwa Zdrowia (załącznik).

Obecnie apteki mogą wydawać leki zawierające metforminę. Jednocześnie przypominamy, że podstawą do wstrzymania bądź wycofania leku z obrotu są oficjalne decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Farmaceutów prosimy o śledzenie strony inspekcji: www.gif.gov.pl

Naczelna Izba Aptekarska pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych celem monitorowania bieżącej sytuacji.

Biuro Naczelnej Izby Aptekarskiej

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie – Targanice 2019

W dniach 29 listopada 1 grudnia 2019 roku w Targanicach k. Andrychowa odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Zjazd miał ocenić działalność ustępujących władz VII kadencji i wybrać nowe na VIII kadencję.
W piątek, 29 listopada 2019 r., Zjazd otworzyła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot. Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć farmaceutów, którzy zmarli w minionej kadencji.
Następnie wybrano władze Zjazdu: Przewodniczącego – mgra farm. Jerzego Jasińskiego, Zastępcę – dra n. farm. Przemysława Szybkę i Sekretarzy: mgr farm. Marylę Lech i mgr farm. Marię Petlic-Jedynak.

Pierwszy dzień zjazdu miał charakter sprawozdawczy.
Delegaci wysłuchali sprawozdania kadencyjnego Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, dr Barbary Jękot.
Następnie sprawozdanie z działalności całej kadencji przedstawił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr farm. Wojciech Stępień.
Delegaci po dyskusji przyjęli sprawozdania z działalności wszystkich organów izby: Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za czteroletnią kadencję.
Delegaci przyjęli również nowe – ujednolicone regulaminy: Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Kolejny dzień obrad miał charakter wyborczy.
Delegaci przyjęli uchwały w sprawie liczby osób wchodzących w skład organów izby.
Następnie kandydaci na prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Tomasz Płatek, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran i mgr farm. Wojciech Stępień, zaprezentowali swoje programy oraz odpowiadali na pytania delegatów.
Delegaci w tajnych głosowaniach wybrali kolejno:

Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej – została nim mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – została nim dr n. farm. Elżbieta Wajda

24-osobową Okręgową Radę Aptekarską

mgr farm. Robert Biront
mgr farm. Witold Brniak
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Paweł Grzywacz
mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
mgr farm. Jerzy Jasiński
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Piotr Knapik
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Maryla Lech
mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Paweł Lipner
mgr farm. Jadwiga Miśkiewicz
mgr farm. Sławomir Ostrykiewicz
dr n. farm. Dawid Panek
mgr farm. Elżbieta Perek
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
mgr farm. Tomasz Płatek
mgr farm. Teresa Płoszczańska
mgr farm. Marcin Snoch
mgr farm. Wojciech Stępień
dr n. farm. Przemysław Szybka
mgr farm. Anna Włodarczyk
mgr farm. Barbara Zakrzewska

2 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

mgr farm. Monika Diejanowa
mgr farm. Antonina Fryz

12-osobowy Okręgowy Sąd Aptekarski

mgr farm. Dorota Grodek
mgr farm. Anna Hydzik
mgr farm. Małgorzata Janiak
mgr farm. Marcin Kudrzycki
mgr farm. Magdalena Małysa
mgr farm. Anita Molenda
mgr farm. Antonina Palmowska-Tyrkalska
mgr farm. Ewa Panczakiewicz-Pawlęga
mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
mgr farm. Dagmara Rogalska
mgr farm. Aleksandra Starzycka
mgr farm. Małgorzata Woźniak

5-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną

mgr farm. Jolanta Gancarz
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Jakub Kmiecik
mgr farm. Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz
mgr farm. Beata Wójcikiewicz-Walter

36 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy

mgr farm. Sylwia Adamiak
mgr farm. Renata Bilska
mgr farm. Robert Biront
mgr farm. Anna Czekaj
mgr farm. Monika Diejanowa
mgr farm. Antonina Fryz
mgr farm. Dorota Grodek
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Jerzy Jasiński
dr Barbara Jękot
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Piotr Knapik
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Karolina Kuś
mgr farm. Maryla Lech
mgr farm. Monika Lech
mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Joanna Machalska
mgr farm. Jadwiga Miśkiewicz
mgr farm. Antonina Palmowska-Tyrkalska
mgr farm. Ewa Panczakiewicz-Pawlęga
mgr farm. Elżbieta Perek
mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
mgr farm. Tomasz Płatek
mgr farm. Teresa Płoszczańska
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
mgr farm. Marcin Snoch
mgr farm. Wojciech Stępień
dr n. farm. Przemysław Szybka
mgr farm. Effiom Uman-Ntuk
dr n. farm. Elżbieta Wajda
mgr farm. Anna Włodarczyk
mgr farm. Walenty Zajdel
mgr farm. Barbara Zakrzewska

Przewodniczący Okręgowego Zjazdu Aptekarzy, mgr farm. Jerzy Jasiński

Noworoczny Koncert Aptekarzy „Od Operetki do Musicalu” odbędzie się 12 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

Bilety w cenie: 120 zł, 100 zł, 80 zł.

Rezerwacja biletów w biurze OIA, tel. 12-264-25-53 (prosimy o podanie numeru telefonu przy zamówieniu).
Sprzedaż biletów po 15 grudnia.

Zakup biletów na Noworoczny Koncert Aptekarzy jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej OIA w Krakowie i na łamach czasopisma aptekarskiego wizerunku uczestników koncert utrwalonego w jego trakcie w postaci relacji fotograficznej i filmowej.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT