Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

20
kwiecień
2017

Komunikat Ikona pliku typu pdf

W załączeniu komunikat dot. realizacji recept na leki zawierające w swoim składzie substancję czynną Budesonidum.

Komunikat (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
kwiecień
2017

Zaproszenie na szkolenie (27.04.2017 r.) Ikona pliku typu pdf

Żywienie w chorobie - Nutridrinki. Twoje posiłki w walce z chorobą.

Komisja Naukowo-Szkoleniowa OIA oraz firma Nutricia zapraszają na szkolenie:
"Żywienie w chorobie - Nutridrinki. Twoje posiłki w walce z chorobą."

Data: 27.04.2017 r.
Miejsce: Okręgowa Izba Aptekarska Kraków, ul. Kobierzyńska 98/68
Godzina: 9.00-11.00
Liczba uczestników: 40 osób

Za udział w szkoleniu przysługują 2 pkt edukacyjne miękkie.

Zapisy proszę kierować na adres szkolenia@oia.krakow.pl lub telefonicznie w biurze OIA pod numerem telefonu 12-264-25-53.

Program szkolenia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
kwiecień
2017

Komunikat MWIF w sprawie pilnej wybiórki recept

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie ukazał się komunikat w sprawie pilnej wybiórki recept za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia dzisiejszego.

Na produkty:
EpiPen Jr. (Epinephrinum) 0,15 mg/dawkę, roztwór do wstrzykiwań
numer serii: 5ED824G, data ważności: 04.2017
numer serii: 6ED117AA, data ważności: 08.2017

EpiPen Senior (Epinephrinum) 0,3 mg/dawkę, roztwór do wstrzykiwań
numer serii: 6FA293P, data ważności: 09.2017
podmiot odpowiedzialny: Meda Pharma GmbH&Co.KG
wycofane decyzją GIF z 6 kwietnia 2017 r. ( 27/WC/2017)

Źródło:
http://www.wif.malopolska.pl/wp-content/uploads/2017/04/kOMUNIAKT.pdf

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
kwiecień
2017

Warsztaty – receptura i zamówienia

W załączeniu materiały z warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę KAMSOFT w dniu 30 marca 2017 r.

Receptura (pdf)
Zamówienia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
kwiecień
2017

Niezamówione przesyłki do aptek

Uwaga: Dostawa niezamówionej przesyłki do apteki.

Do okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie wpłynęły informacje dotyczące kierowanych do aptek niezamówionych przesyłek. Powyższe dotyczyło próbek hiszpańskiej firmy VERSET PARFUMS. Z rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielem firmy (nr tel. 800 34 11 208) uzyskaliśmy informację, iż produkty te mają charakter reklamowy i dostarczane są do aptek wybieranych losowo. Wg oświadczenia przedstawiciela tej firmy, przyjęcie przesyłki nie będzie rodzić żadnych skutków finansowych czy prawnych – co znaczy, że nie nastąpi zawiązanie jakiejkolwiek umowy i nie będzie skutkowało konsekwencjami finansowymi.

Niezależnie od powyższego, zwróciliśmy uwagę przedstawicielowi firmy VERSET PARFUMS na niestosowność tego typu działań. Należało bowiem uzyskać akceptację apteki na otrzymanie przesyłki. Przesyłanie produktów jako reklamy stanowi nieuczciwą praktykę rynkową i może podlegać karze grzywny – po zgłoszeniu powyższego do organów ścigania.

Proponujemy, aby przedstawiciel apteki wystąpił do firmy VERSET PARFUMS – drogą internetową , (jest taka możliwość kontaktu, sprawdziliśmy) – żądając oświadczenia, że przyjęcie niezamawianej przesyłki nie będzie rodziło żądnych skutków prawnych i finansowych.29
marzec
2017

Dot. artykułu dr. Jerzego Fridigera Ikona pliku typu pdf

W związku z opublikowanym artykułem Pana dr. Jerzego Fridigera, przedstawiamy stanowisko Okręgowej Izby Aptekarskiej ustosunkowującego się do zarzutów podniesionych w przedmiotowym artykule.

Pacjencie, uważaj na zamienniki leków. Farmaceuta nie zawsze ma rację
https://portal.abczdrowie.pl/pacjencie-uwazaj-na-zamienniki-lekow-farmaceuta-nie-zawsze-ma-racje

Pismo (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot24
marzec
2017

II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu

Kraków, 19 – 21 maja 2017 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20170328_plakat_rafting03_s.jpg
PLIKI DO POBRANIA:
Pismo informacyjne (pdf)
Regulamin (pdf)
Deklaracja uczestnictwa (doc)
Informacje szczegółowe (płatności) (doc)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
– Organizatorzy21
marzec
2017

I Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich

29 maja – 5 czerwca 2017 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20170327_PLAKAT_pielgrzymka_s.jpg
Plan Pielgrzymki (pdf)

Warunkiem udziału w Pielgrzymce jest wpisanie się na listę oraz wpłata zaliczki w wysokości 1000,00 zł na poniższe konto z dopiskiem "PIELGRZYMKA".

Numer konta: 37 1500 1142 1211 4007 6583 000013
luty
2017

Komunikat NFZ

Komunikat NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

08-02-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 r. poz. 364 t. j.) podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.

Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Personelu lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, co jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept, za który podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu nakłada karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
luty
2017

Komunikat Dep. Gospodarki Lekami Centrali NFZ

– przypomnienie

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), dotyczącymi zniesienia obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych oraz rozszerzeniem definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych, w obiegu znajdują się recepty refundowane „pro familiae” lub „pro auctore” z różnym zakresem danych na nich zamieszczonych. Oba zakresy danych należy uznać za poprawne.

W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „N” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej. Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) Ikona pliku typu pdf

W załączeniu lista aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2017

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2017.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plan kontroli na 2017 rok17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif