Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

22
maj
2017

Zaproszenie

Zapraszamy na warsztaty z firmą Kamsoft w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 15.00 do lokalu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68.

Tematy:
– sprawy bieżące (receptura itp.);
– ZSMOPL – podstawa prawna, zarys konfiguracji i zachęcanie do skorzystania z pomocy firmy Kamsoft;
– ZORZ – konfiguracja konta pocztowego i automatyzacja wysyłania odmów;
– APW23 – analiza rotacji na podstawie funkcji wbudowanych i przykładowa analiza generatora SOL;
– parametry definiowania nadwyżek i działanie iRAP/EWD;
– włączenie funkcji ostrzegania o preskrypcjach (off label).

Zapisy przyjmujemy w biurze OIA, tel.12-264-25-53, mailowo: biuro@oia.krakow.pl

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
http://oia.krakow.pl/storage/20170522_kamsoft_s.png
Zapraszamy również na konferencję OSOZ – Roboty zdrowotne i mobilne systemy wspomagające Lekarza, Pielęgniarkę i Aptekarza
OSOZ TOUR, Kraków, 7 czerwca 2017 r.
Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków

Szczegóły w załączniku:
Konferencja OSOZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
maj
2017

Seminarium Ikona pliku typu pdf

Kraków, 25 maja 2017 r.

Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców przy współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie zaprasza na Seminarium:
„Pelargonia afrykańska, żeńszeń, imbir – niezwykłe rośliny z daleka w suplementacji”

Seminarium odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Hotelu Sympozjum.

Udział w Seminarium uprawnia do 2 (dwóch) punktów edukacyjnych miękkich, przyznawanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

Szczegóły w załączniku:
Seminarium – zaproszenie (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
maj
2017

ESKULAP – ogólnopolski program ubezpieczniowy

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:
ESKULAP (pdf)18
maj
2017

Dlaczego apteka dla aptekarza!

Szanowni Państwo,
na naszej facebookowej stronie zamieściliśmy krótki materiał filmowy – zapraszamy do oglądania.

Facebook – Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie:
https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowa-Izba-Aptekarska-w-Krakowie-167726760038698/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
maj
2017

Prezydent podpisał ustawę!

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. 'Apteka dla aptekarza' stała się faktem. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj więcej:
http://mgr.farm/content/prezydent-podpisal-ustawe

http://oia.krakow.pl/storage/mgr-farm-logo-BW.png

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
maj
2017

I Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich

29 maja – 5 czerwca 2017 r.

UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
http://oia.krakow.pl/storage/20170327_PLAKAT_pielgrzymka_s.jpg
Plan Pielgrzymki (pdf)

Warunkiem udziału w Pielgrzymce jest wpisanie się na listę oraz wpłata zaliczki w wysokości 1000,00 zł na poniższe konto z dopiskiem "PIELGRZYMKA".

Numer konta: 37 1500 1142 1211 4007 6583 0000


UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!11
maj
2017

Kwartalne spotkania aptekarzy Ikona pliku typu pdf

– czerwiec 2017 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

5 czerwca 2017 r. – Kraków
Hotel „Sympozjum” Kraków, ul. Kobierzyńska 47

6 czerwca 2017 r. – Tarnów
Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A    

8 czerwca 2017 r. – Nowy Targ
Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B     

9 czerwca 2017 r. – Nowy Sącz
Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1    

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Proponowany porządek obrad identyczny we wszystkich miejscach:
kwartalne – czerwiec 2017 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
maj
2017

Komunikat rzecznika prasowego NIA Ikona pliku typu pdf

w sprawie wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego

Komunikat rzecznika prasowego NIA w sprawie wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

W związku z planowaną na dziś manifestacją techników farmaceutycznych, przekazujemy Państwu stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w tej sprawie.

Oświadczenie NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
maj
2017

Pismo Prezesa NFZ Ikona pliku typu pdf

dot. terminów realizacji recept lekarskich

W załączeniu pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. terminów realizacji recept lekarskich.

Pismo dot. terminów realizacji recept lekarskich (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
maj
2017

Komunikat Prezesa NFZ Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo – Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach.

Komunikat NFZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
kwiecień
2017

Nowa lista leków refundowanych na 1 maja 2017 r.

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.51 )

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
kwiecień
2017

Komunikat Ikona pliku typu pdf

W załączeniu komunikat dot. realizacji recept na leki zawierające w swoim składzie substancję czynną Budesonidum.

Komunikat (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
luty
2017

Komunikat Dep. Gospodarki Lekami Centrali NFZ

– przypomnienie

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), dotyczącymi zniesienia obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych oraz rozszerzeniem definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych, w obiegu znajdują się recepty refundowane „pro familiae” lub „pro auctore” z różnym zakresem danych na nich zamieszczonych. Oba zakresy danych należy uznać za poprawne.

W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „N” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej. Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) Ikona pliku typu pdf

W załączeniu lista aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2017

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2017.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plan kontroli na 2017 rok17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif