Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

18
wrzesień
2017

Ogólnopolski Dzień Aptekarza

– zaproszenie

http://oia.krakow.pl/storage/20170918_dzien_aptekarza_s.png
Naczelna Izba Aptekarska organizuje 11 października br. obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Teatrze Capitol w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115. Tegoroczne obchody rozpoczną się o godz. 10.00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji aptekarzy i ich rodzin.

OIA w Krakowie organizuje transport do Warszawy, chętnych do wzięcia udziały w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, prosimy o zgłoszenia w biurze, tel. 12-264-25-53

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot14
wrzesień
2017

Konferencja szkoleniowa farmaceutów

Kraków, 14 października 2017 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20170914_hasco_s.jpg
AKADEMIA HASCO zaprasza na Konferencję szkoleniową farmaceutów, która odbędzie się w Krakowie w dniu 14 października 2017 r. o godz. 9.00

Tematyka:
• „Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego”
• „Farmakoterapia wybranych chorób skóry”
• „Pierwsza pomoc w aptece”

Farmaceuci otrzymają:
8 „twardych” punktów edukacyjnych przyznanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2 „miękkie” punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie.

Szkolenie jest BEZPŁATNE.

Termin i miejsce: 14 października 2017 r. (sobota), godz. 9.00
InterHouse Hotel, ul. Bratysławska 2, 31-201 Kraków

Szczegóły w załączniku:
Zaproszenie Kraków – PLAKAT08
wrzesień
2017

Życzenia i zaproszenie

Drodzy Farmaceuci!
Skończyły się wakacje i czas urlopów. Szybkimi krokami zbliża się Święto Waszych Patronów: Św. Kosmy i Damiana.
Z tej okazji życzę Wam Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości w Waszej pracy.

Zapraszam serdecznie na Mszę Świętą, którą będę sprawował w Waszej intencji w sam dzień Kosmy i Damiana, czyli 26 września (wtorek) o godz. 17. 30. Jak zawsze będzie ona w kościółku kapucynów na ul. Loretańskiej 11.

Wasz kapelan br. Krzysztof Niewiadomski OFMCap

P.S. Można jeszcze zapisywać się na Drugą Ogólnopolską Pielgrzymkę Farmaceutów. Pierwsza była w Krakowie, na miejsce drugiej wybrano Niepokalanów. Będzie ona w dniach 7-8 października. Szczegółowe informacje i zapisy:
http://www.sfkp.pl/art,druga-ogolnopolska-pielgrzymka-farmaceutow-do-niepokalanowa-7-8-x-2017.html

Proszę o zgłoszenie chęci wyjazdu również na krakowski mail duszpasterstwa farmaceutów: duszpfarmkrak@gmail.com. Jeśli zbierze się odpowiednia ilość uczestników, będzie można zorganizować bus z Krakowa.29
sierpień
2017

Obwieszczenie MZ dot. wykazu refundowanych leków

od 01.09.2017 r.

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Informacja prasowa w związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r.

Dz. Urz. Min. Zdr. 2017.87
Ogłoszony: 28.08.2017
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/87/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot19
sierpień
2017

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych

Kraków, 14 października 2017 r.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia procedur ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje wspólnie z Kancelarią Adwokacką szkolenie w dniu 14 października 2017 r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie izby, ul. Kobierzyńska 98/68.

Cena szkolenia: 350 zł netto dla jednej apteki.
Cena obejmuje przygotowanie procedury ochrony danych osobowych – polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z załącznikami indywidualizującymi oraz dodatkowymi materiałami – wzorzec dokumentów dla apteki.
Farmaceuci biorący udział w szkoleniu otrzymają 2 punkty edukacyjne miękkie.

Zgłoszenia w biurze, tel. 12-264-25-53, e-mail: biuro@oia.krakow.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
sierpień
2017

Komunikat

W nawiązaniu do pisma Narodowego Funduszu Zdrowia dot. realizacji recept na preparat Miflonide z dnia 27.04.2017 r. przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowym zakresie nieakceptujące wykładni NFZ Oddział w Krakowie.

Pismo NFZ dot. realizacji recept na preparat Miflonide (pdf)
Stanowisko MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot01
sierpień
2017

Oświadczenie mgr farm. Elżbiety Taterczyńskiej

– właścicielki apteki Galenica

W załączeniu link do strony Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, gdzie zamieszczono tekst oświadczenia mgr farm. Elżbiety Taterczyńskiej, właścicielki apteki Galenica w Poznaniu.

Oświadczenie mgr farm. Elżbiety Taterczyńskiej

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
lipiec
2017

Porozumienie Ikona pliku typu pdf

Przedstawiam Porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmian kierowników aptek

Zawarte w dniu 21.07.2017 r. pomiędzy
po. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniewem NIEWÓJTEM
a
Naczelną Radą Aptekarską
w imieniu której występuje:
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta PIOTROWSKA-RUTKOWSKA

Porozumienie (pdf)

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dokumenty zgodnie z art.100 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
lipiec
2017

Komunikat

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
http://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/ZaZaslugiDlaNiepodleglosc-300x200.png

Czytaj więcej na stronie NIA:
Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością...

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
lipiec
2017

Stanowisko Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Izabeli Obarskiej.

Stanowisko (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
czerwiec
2017

Warsztaty – receptura i zamówienia

W załączeniu materiały z warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę KAMSOFT w dniu 30 marca 2017 r.

Receptura (pdf)
Zamówienia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
maj
2017

Stanowisko NRA ws. stażu pracy kierownika apteki Ikona pliku typu pdf

W załączeniu stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.

Stanowisko NRA ws. stażu pracy kierownika apteki (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
maj
2017

ESKULAP – ogólnopolski program ubezpieczniowy

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:
ESKULAP (pdf)10
maj
2017

Komunikat rzecznika prasowego NIA Ikona pliku typu pdf

w sprawie wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego

Komunikat rzecznika prasowego NIA w sprawie wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

W związku z planowaną na dziś manifestacją techników farmaceutycznych, przekazujemy Państwu stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w tej sprawie.

Oświadczenie NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
maj
2017

Pismo Prezesa NFZ Ikona pliku typu pdf

dot. terminów realizacji recept lekarskich

W załączeniu pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. terminów realizacji recept lekarskich.

Pismo dot. terminów realizacji recept lekarskich (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
maj
2017

Komunikat Prezesa NFZ Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo – Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach.

Komunikat NFZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
luty
2017

Komunikat Dep. Gospodarki Lekami Centrali NFZ

– przypomnienie

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), dotyczącymi zniesienia obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych oraz rozszerzeniem definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych, w obiegu znajdują się recepty refundowane „pro familiae” lub „pro auctore” z różnym zakresem danych na nich zamieszczonych. Oba zakresy danych należy uznać za poprawne.

W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „N” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej. Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) Ikona pliku typu pdf

W załączeniu lista aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2017

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2017.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plan kontroli na 2017 rok17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękothttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif