biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na webinar 06.02.2023 godz. 18:30

„Farmakoterapia infekcji dróg oddechowych i moczowych – ograniczenia, ryzyko i interakcje”

Szczegóły znajdują się w zakładce [Szkolenia i konferencje].

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Uprzejmie przypominam, że 26.01.2023 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. 2022 poz. 1554).

Proszę o zaznajomienie się ze zmianami.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Źródło:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001554

Firma Bionorica i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza w dniu 2 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 20.00 na webinar:

„Przeziębienie i zapalenie zatok przynosowych u pacjenta dorosłego – możliwości terapii objawowej i przyczynowej?”

Prowadzący: dr n. farm. Michał Wysocki

Szczegóły w zakładce [Szkolenia i konferencje].

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Uwaga!

W związku z pracami technicznymi w dniu 2022-01-26 w godzinach 21:45 - 00:00 termin na złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2023 r. przypadający na wtorek 31 stycznia 2023 r., został wydłużony.

W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do PESF w sesji wiosennej 2023 r. można składać do 1 lutego 2023 r. włącznie (do godziny 23:59).

Źródło:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-terminu-skladania-wniosku-o-przystapienie-do-pesf-w-sesji-wiosennej-2023-r

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT