Informacje w sprawie zakresu ochrony ubezpieczenia OC farmaceutów dotyczące programu pilotażowego

Dzień dobry,

W imieniu Mentor S.A., pełniącego rolę brokera ubezpieczeniowego dla ogólnopolskiego programu ubezpieczeń pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej do którego Państwo przystąpili, pragniemy przekazać aktualne informacje na temat programu ubezpieczeń w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych.

W związku z wejściem w życie programu pilotażowego opieki farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, informujemy, że program ubezpieczeń, wypracowany we współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską, obejmuje czynności od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego tj od 1 maja 2024. Dotyczy to farmaceutów pracujących w aptekach, które przystąpiły do programu pilotażowego o którym mowa w tym Rozporządzeniu.

Pragniemy podkreślić, że zdarzenia ubezpieczeniowe, które mogą pojawić się w związku z ww. czynnościami, obejmowane są ochroną ubezpieczeniową do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, bez żadnych sublimitów. Ochrona ta dotyczy również naruszenia praw pacjenta oraz dóbr osobistych, zapewniając kompleksową ochronę w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

W załączeniu przesyłam pismo w tej sprawie.
 
Z wyrazami szacunku,
 
Michał Olejnik,

 

Załączniki