Zmiany w wykazach A i B od 1 czerwca

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem nr 1 Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 30 listopada 2023 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania narodowe określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII

http://dziennik.urpl.gov.pl/DU_RPL/2023/1/akt.pdf

od dnia 1 czerwca obowiązuje „Wykaz dawek” i w „Wykaz substancji silnie działających (Wykaz B)” dla nowych pozycji, tj. Melatoninum, Mirabegronum, Saxagliptinum monohydricum, Valgancicloviri hydrochloridum.

___
Źródło: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach