Odpowiedź Marka Kosa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr. 2825

Poniżej przekazujemy treść odpowiedzi Marka Kosa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr. 2825 złożoną przez Panią Poseł Marcelinę Zawiszę w sprawie recept farmaceutycznych na antykoncepcję awaryjną.

TREŚĆ INTERPECLACJI

Interpelacja numer 2825
do ministra zdrowia
w sprawie recept farmaceutycznych na antykoncepcję awaryjną
Zgłaszający: Marcelina Zawisza
Data wpływu: 15-05-2024

 

Szanowna Pani Minister,

weto prezydenta Dudy oddaliło nas od cofnięcia zmian dotyczących dostępności bez recepty antykoncepcji awaryjnej. Jednak dzięki wprowadzonemu przez Panią Minister pilotażowemu programowi opieki farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego potwierdzono możliwość wydawania z aptek tabletek z octanem ulipristalu na podstawie recepty farmaceutycznej, co więcej – wraz z poradą uda się wprowadzić takie refundowane świadczenie do polskich aptek. To dobra wiadomość dla polskich kobiet i wszystkich osób, które mogą potrzebować dostępu do “pigułki po”.

Wielkie znaczenie ma również fakt, że po raz pierwszy w powszechnie obowiązującym prawie pojawiła się definicja zdrowia reprodukcyjnego oraz zagrożenia zdrowia, które występuje w przypadku niechcianej ciąży – w myśl art. 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Wystawienie recepty farmaceutycznej w myśl art. 96 ust. 4 może mieć miejsce w przypadku zagrożenia zdrowia pacjentki – wymagane jest przy tym odnotowanie przyczyny wydania recepty. W praktyce farmaceuci i farmaceutki opisują w tym polu jakie zagrożenie zdrowia uzasadniło wydanie recepty.

Nie ulega wątpliwości, że zdrowie reprodukcyjne nie jest rozłączne z ogólnym stanem zdrowia – zagrożenie zdrowia reprodukcyjnego zatem jest również zagrożeniem zdrowia. A za tym – może być uzasadnieniem wystawienia recepty farmaceutycznej w ramach programu pilotażowego, ale też poza nim.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w opinii Ministerstwa Zdrowia wszyscy farmaceuci i wszystkie farmaceutki mogą wystawić receptę farmaceutyczną na leki stosowane w antykoncepcji awaryjnej również wtedy, gdy apteka, w której wykonują zawód nie uczestniczy w programie pilotażowym w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego?
  2. Czy w opinii Ministerstwa Zdrowia takie recepty farmaceutyczne mogą być wystawiane w sytuacjach zagrożenia zdrowia reprodukcyjnego – a więc i zdrowia ogółem również na leki stosowane w antykoncepcji awaryjnej zawierające inne substancje niż octan ulipristalu, w tym zwłaszcza levonorgestrel?

 

Załączniki