Jak zrealizować e-receptę transgraniczną? (Infografika)

Jak zrealizować e-receptę transgraniczną?

Pacjent może Ci pokazać e-receptę elektronicznie, np. w telefonie, albo na wydruku. Dane z e-recepty wprowadzasz do systemu aptecznego ręcznie. Listę krajów, z których e-recepty transgraniczne można realizować w Polsce, znajdziesz
na portalu ezdrowie.gov.pl

Pobierz INFOGRAFIKĘ

Załączniki