Rozporządzenie MZ z 2 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie ws. recept

  1. W § 8 rozporządzenia z 23 grudnia 2020 r. wprowadzono modyfikacje:
  • W pkt 2, osoba wydająca receptę określa postać produktu na podstawie posiadanej wiedzy.
  • W pkt 4, sposób dawkowania musi być określony, a ilość wydawanego produktu nie może przekraczać ilości zawartej w czterech najmniejszych opakowaniach z wykazu, a w przypadku leków recepturowych – maksymalnie podwójna ilość.
  • Dodano pkt 4a, który umożliwia wydanie większej ilości produktów do stosowania zewnętrznego na skórę lub wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro mimo braku określenia sposobu dawkowania, pod warunkiem podania częstotliwości stosowania.
  • W ust. 3, zmieniono wyraz „najmniejszą” na „największą”.
  1. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Dz.U. 2024 poz. 991